(Poistunut julkaisusta)

Koulunkäyntiavustaja, Jousenkaaren koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Koulunkäyntiavustajan tehtävät yleisopetuksessa vuosiluokilla 1-6. Luokka, jossa avustaja työskentelee voi vaihdella vuosittain tarpeen ja resurssien mukaan.

Työpaikan nimi: Jousenkaaren koulu, Riihitontuntie 7 B, 02200.

Työaika: Tuntimäärä tarkastetaan vuosittain olemassa olevan tarpeen ja resurssin mukaan. Minimituntimäärä on 21 t/vk. Työaika sijoittuu klo 8.00-14.30 välille. Työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneenä enintään 10 viikoa koulujen loma-aikana. Työnantaja määrittelee keskeytysajan vuosittain.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Työtehtäviin soveltuva ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto.


Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta sekä myönteistä ja kannustavaa työotetta. Eduksi katsotaan myös diabetesosaaminen.

Jousenkaaren koulun on yleisopetusta antava alakoulu, jossa on musiikkipainotteisia luokkia. Oppilasmäärä on n. 350. Tällä hetkellä koulu on väistössä Niittykummussa Uusikummun koulurakennuksen uusissa tiloissa osoittessa Riihitontuntie 7B, 02200 Espoo.

Suomenkielinen opetus

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).