(Poistunut julkaisusta)

Koulunkäyntiavustaja, Jalavapuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.3.2020

Kuvaus tehtävästä: Koulunkäyntiavustajan tehtävät luokilla 1-6 Jalavapuiston koulussa.

Monimuotoisessa koulussamme on luokkia suomenkielisessä yleisopetuksessa, kaksikielisessä (suomi-englanti) yleisopetuksessa sekä toiminta-alueittain järjestettävässä erityisopetuksessa (TAO). Koulunkäyntiavustajan tehtävät sijoittuvat yleisopetuksen luokille 1-6. Koulumme pyrkii edistämään myönteisiä oppimiskokemuksia, erilaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevaisuutta.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Työpaikan nimi: Jalavapuiston koulu, Jalavakuja 1, 02760 Espoo.

Työaika: 25h viikossa

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu soveltuva erikseen määritelty koulutus.

Tehtävässä edellytetään kokemusta ja osaamista kouluikäisen diabeteshoidosta sekä tarvittaessa valmiutta ja osaamista avustaa vaikeasti kehitysvammaista oppilasta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä)

Arvostamme joustavuutta ja tarkkuutta sekä hyviä alaistaitoja.


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).