(Poistunut julkaisusta)

Koulunkäynninohjaaja
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.9.2020

OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUSSA on haettavana seuraava työsopimussuhteinen tehtävä:

KOULUNKÄYNNINOHJAAJA

Työsuhde täytetään määräaikaisena alkaen 1.10.2020 ja päättyen 20.12.2020.

Tehtävään valittava henkilö toimii koulunkäynninohjaajana Oulun normaalikoulun luokkatasoilla 1-6.  Koulunkäynninohjaaja tukee oppilaita ottamaan vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Koulunkäynninohjaajan työ sisältää kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä sekä yleistä opiskelun ja hyvinvoinnin edistämistä. Tehtäviin kuuluu oppilaiden ohjausta oppitunneilla ja erityisopetuksessa, henkilökohtaisen avustajan tehtäviä, valvontatehtäviä, oppilaiden mahdollisesta lääkehoidosta huolehtimista, oppimateriaalin valmistamista ja muita rehtorin määräämiä tehtäviä.

Valittavalta henkilöltä edellytetään koulunkäynninohjaajan ammattitutkintoa tai muuta tehtävän hoitamiseen soveltuvaa tutkintoa. Hakijalle luetaan ansioksi hyvät tieto- ja viestintätekniset taidot. Valittavan henkilön tulee olla aloitteellinen, yhteistyökykyinen, ammatillisesti sitoutunut ja opinhaluinen. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävän tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen muun henkilökunnan palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuustason  4  perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Oulun yliopiston harjoittelukoulu, Oulun normaalikoulu, toimii kolmessa toimipisteessä Oulussa. Toimipisteistä kaksi sijaitsee Linnanmaalla ja yksi Koskelassa. Valittava henkilö sijoittuu Koskelan toimipisteeseen.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV) sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä hakijan yhteystiedot. Tehtävää haetaan Oulun yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta viimeistään 18.9.2020 mennessä. 

Lisätietoja

Sari Räisänen, perusopetuksen apulaisrehtori 1-6, p. 0294 484690, sari.raisanen(at)oulu.fi