(Poistunut julkaisusta)

Koulunkäynninohjaaja, Oulun normaalikoulu
Oulun Yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.12.2019

Oulun yliopiston harjoittelukoulussa on haettavana koulunkäynninohjaajan määräaikainen tehtävä ajalle 13.1.2020-31.12.2020.

Oulun yliopiston harjoittelukoulu, Oulun normaalikoulu, toimii kolmessa toimipisteessä Oulussa. Toimipisteistä kaksi sijaitsee Linnanmaalla ja yksi Koskelassa.

Koulunkäynninohjaaja työskentelee Oulun normaalikoululla, pääosin Linnanmaan yläkoululla. Koulunkäynninohjaaja on osa pedagogisen tuen tiimiä, jonka muodostavat erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat. Tehtäviin kuuluu oppilaiden avustamista luokissa, koulun tapahtumissa ja esimerkiksi opintoretkillä. Tehtäviin voi kuulua myös valvontatehtäviä ja oppilaan henkilökohtaista avustamista. Hakijoilta toivotaan koulunkäynninohjaajan tai muuta soveltuvaa koulutusta, viittomakielen taito katsotaan eduksi. 

Tehtävän tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuustason 4 perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV) sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä hakijan yhteystiedot. Hakemukset toimitetaan sähköisesti Oulun yliopiston Saima-järjestelmän kautta viimeistään 15.12.2019 klo 23.59 mennessä.