Koulukäynninohjaaja, Oulun normaalikoulu
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.12.2019

Oulun yliopiston harjoittelukoulussa on haettavana koulunkäynninohjaajan määräaikainen tehtävä ajalle 13.1.2020-31.12.2020.

Oulun yliopiston harjoittelukoulu, Oulun normaalikoulu, toimii kolmessa toimipisteessä Oulussa. Toimipisteistä kaksi sijaitsee Linnanmaalla ja yksi Koskelassa.Koulunkäynninohjaaja työskentelee pääosin Koskelan yksikössä perusasteen luokilla 1-6. 

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan koulutus, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinto tai muu tehtävään soveltuva tutkinto. Valittavan henkilön tulee olla aloitteellinen, ammatillisesti sitoutunut ja opinhaluinen. Hänen tulee omata vahvat yhteistyövalmiudet toimiakseen harjoittelukoulun toimintaympäristössä, osana pedagogisen tuen tiimiä. Tehtävän hoitamisessa edesauttavat hyvä organisointitaito ja hyvät vuorovaikutustaidot kaiken ikäisten kouluyhteisöön ja sen sidosryhmiin kuuluvien tahojen kanssa. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa kielen taitoa. 

Tehtävän tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuustason 4 perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV) sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä hakijan yhteystiedot. Hakemukset toimitetaan sähköisesti Oulun yliopiston Saima-järjestelmän kautta viimeistään 15.12.2019 klo 23.59 mennessä.
 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1320248
  • Tehtäväalue: Koulutus/opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Oulu
  • Lisätietoja antaa: Apulaisrehtori (perusaste 7-9) Pasi Hieta, p. 029 448 3773/ pasi.hieta(at)oulu.fi Apulaisrehtori (perusaste 1-6) Sari Räisänen, p. 0294 484690/ sari.raisanen(at)oulu.fi