Kotisairaalan lääkäri, Espoon sairaala
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.2.2020

Espoon sairaalan polikliinisten ja kotiin vietävien palveluiden tuotantoyksikköön kuuluvat palliatiivinen yksikkö (kotisairaala, poliklinikka, osasto Villa Glims), geriatrian poliklinikka sekä kotihoidon lääkäripalvelut.

Haemme joukkoomme lääkäriä kotisairaalaan. Kotisairaalassa työskentelyn lisäksi tehtävässä edellytetään valmiutta joustavaan työskentelyyn palliatiivisen yksikön muissa toimipisteissä - palliatiivisella poliklinikalla tai Villa Glimsissa.
Kotisairaalassa annamme sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona. Hoidamme esimerkiksi potilaita, jotka tarvitsevat suonensisäistä lääkitystä ja olemme keskeinen osaaja kotona tapahtuvassa saattohoitoon. Palliatiivisella poliklinikalla hoidamme kokonaisvaltaisesti oireenmukaiseen hoitoon linjattujen potilaiden oireita ja tuetaan kotona selviämistä. Villa Glimsissa hoidamme erityistason palliatiivista tai saattohoitoa vaativia potilaita.

Palliatiivisen yksikön lääkärit tarjoavat tarvittaessa palliatiivisen hoidon konsultaatiopalvelua Espoon sairaalan kaikkien osastojen ja Jorvin kampuksen potilaille sekä Espoon hoivakodissa asuville potilaille. Espoon sairaalan palliatiivinen yksikkö on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden koulutuksen valtakunnallinen erityisyksikkö. Tarjoamme lääkärille monipuolista työnkuvaa, jossa on hyvät kehittämismahdollisuudet ja laaja yhteistyöverkosto HUS erikoissairaanhoidon kanssa ja Espoon toimijoiden kanssa.

Kotisairaalan lääkärillä on mahdollisuus osallistua tuotantoyksikön lääkäreiden yhteiseen työnohjaukseen.

Sisäisten koulutusten lisäksi on mahdollista käyttää 10 palkallista päivää ulkoisiin koulutuksiin.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Työpaikan nimi: Espoon sairaala, Polikliiniset ja kotiin vietävät palvelut

Työaika: 38 h 15 min / viikko

Sopimusala: LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus

Kelpoisuusehto: Laillistettu lääkäri.

Arvostamme palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyttä tai koulutusvaiheessa olemista sekä ruotsin kielen taitoa.

Tervetuloa ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen edelläkävijöiden joukkoon!

Espoon uusi sairaala on avattu Jorvin kampuksella. Uusien tilojen myötä uudistamme toimintamallejamme. Meillä potilas on pääosassa; hoitoon ja kuntoutukseen pääsee nopeasti.

Tule mukaan kehittämään toimintaamme ja kehittymään osaajana! Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot