(Poistunut julkaisusta)

Kotihoitopäällikkö
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.1.2020

Tehtävän kuvaus

Tule johtamaan keskistä kotihoitoyksikköä, yhtä kaupungin kahdeksasta kotihoitoalueesta.

Kotihoito on tärkeä osa kotona asumisen kokonaisuutta. Meillä Helsingissä kotihoidon painopisteenä on asiakkaan oikea-aikainen ja hänen tarpeitaan vastaava kokonaisvaltainen hoito. Kotihoidon kokonaisuuteen kuuluvat kotisairaanhoito, kotipalvelu ja erilaiset tukipalvelut. Palveluita tuotetaan omana toimintana, palvelusetelillä ja ostopalveluina. Tavoitteena on, että digitaalisia- ja etähoitopalveluita saavien asiakkaiden määrä kasvaa vuosittain.

Keskinen kotihoitoyksikkö on osa integroitujen palvelujen kokonaisuutta. Yksikkö on mukana kehittämässä yhteistä työtä osana sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista ja seniorikeskus- toimintamallia.

Kotihoitopäällikkönä vastaat yksikön toiminnasta, kehittämisestä ja taloudesta. Johdat monialaista ja monien toimijoiden palveluista koostuvaa toiminta-aluetta. Arvioit ja kehität yksikön toimintaa ja tuotettuja palveluja asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden, tuottavuuden ja henkilöstökokemuksen näkökulmista.

Keskisen kotihoitoyksikön budjetti oli vuonna 2019 on n. 13,9 milj. €. Yksikössä on 11 kotihoidon ohjaajaa. Muun henkilöstön määrä on yhteensä n. 250 koostuen lähihoitajista, sairaanhoitajista ja kotiavustajista. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita on n. 1000 ja tukipalveluasiakkaita n. 450.

Tehtäväsi edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon strategisen johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja talouden johtamisen osaamista sekä toimimista erilaisissa verkostoissa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Kotihoito muuttuu ympäröivän yhteiskunnan muuttuessa, joten arvostamme erityisesti kykyäsi johtaa muutosta ja kehittää toimintaa yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.

Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta johtamistehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä menestyminen vaatii sinulla avointa asennetta ja vahvaa halua johtaa tätä työtä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Palvelualueen johtaja Arja Peiponen p. 09 31040546 arja.peiponen@hel.fi