Kotihoidon ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.9.2020

Tehtävän kuvaus

HelppiSeniori on osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Helsingissä toimii neljä alueellista asiakasohjausyksikköä. Pohjoisen asiakasohjaustiimin toimipiste sijaitsee Malmin aseman vieressä.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun periaatteen mukaisesti. Perustehtävänämme ovat laaja-alaiset palvelutarpeenarvioinnit asiakkaiden kotona ja osastojaksoilla. Arvioimme yksilöllisesti asiakkaiden palveluiden tarpeen päivätoiminnan, omaishoidontuen, kotiin tuotavien palveluiden, sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, kriisityön, ennalta ehkäisevän- ja täydentävän toimeentulotuen, arviointi-ja kuntoutusjakson sekä lyhytaikaisen- tai pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon tarpeen suhteen. Myönnämme ja järjestämme palvelut ja palvelusetelit, teemme palvelupäätökset ja yksilöhuollon päätökset sekä koordinoimme asiakkaiden palveluiden kokonaisuutta verkostotyön ja laaja-alaisen asiakassuunnitelman avulla.

Kotihoidon ohjaaja toimii HelppiSeniorin asiakasohjausyksikössä erityisesti alueen asiakkaiden kotiin tuotavien palveluiden asiantuntijana ja yksilöhuollon päätösten sekä palvelupäätösten tekijänä. Hän edistää tiimissä palveluiden oikea-aikaista kohdentamista asiakkaiden tarpeiden mukaisesti kevyimmän palvelun periaate varmistaen. Hän seuraa palveluiden tasalaatuista toteutumista palvelualueella. Hän osallistuu palvelu -ja hoitoketjujen sujuvuuden edistämiseen ja asiakasprosessien kehittämiseen monialaisissa yhteistyöverkostoissa sekä toimii palveluiden asiantuntijana alueen yhteistyöryhmissä -ja verkostoissa. Hän toimii myös tiimin asiakkuuspäällikön työparina ja sijaisena.


Kelpoisuusehto:

Terveystieteiden maisterin tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka sisältää kehittämis- ja johtamisopintoja vähintään 30 op.
Erikoissairaanhoitajan vanhamuotoinen tutkinto tai
soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai
aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettynä soveltuvalla johtamiskoulutuksella.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme:

Virkaan valinnan edellytyksenä on vahva kokemus ja osaaminen vastaavista tehtävistä HelppiSeniorin asiakasohjausyksikössä ja alueen palveluverkoston tuntemus.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Asiakkuuspäällikkö Elina Määränen p. 09 310 23317 elina.maaranen@hel.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot