(Poistunut julkaisusta)

Kotihoidon ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.1.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme kotihoidon ohjaajaa Lounaisen kotihoitoyksikön Haaga 1 lähipalvelualueelle vakituiseen virkaan 1.3.2020 alkaen. Lähipalvelualueella on noin 120 asiakasta ja 27 työntekijää. Asiakkaat asuvat Pikku-Huopalahden, Niemenmäen ja Haagan alueella. Työpiste sijaitsee Pikku-Huopalahdessa.

Kotihoitotyö on asiakkaiden omia voimavaroja ja kuntoutumista tukevaa. Kotihoidon ohjaaja vastaa oman alueensa asiakkaiden kotihoitotyöstä ja sen systemaattisesta kehittämisestä yhdessä henkilöstön kanssa. Työssä johdat moniammatillista tiimiä ja henkilöstön osaamista sekä työhyvinvointia. Lähipalvelualueen vuotuiset menot ovat noin 1.5 miljoonaa euroa. Kotihoidon ohjaajana sinulla on mahdollisuus työskennellä lisäksi erilaisissa vastuutehtävissä. Hyödynnämme leania toiminnan kehittämisessä ja päivittäisessä johtamisessa.

Helsingin Sotessa otetaan syksyllä 2020 käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä, jonka käyttöönoton yhteydessä monet toimintatavat muuttuvat. Toivomme sinulta hyviä tietoteknisiä taitoja ja kykyä ohjata henkilöstöä tietojärjestelmämuutoksessa. Arvostamme henkilöstöä arvostavaa ja osallistavaa sekä tavoitteellista johtamistapaa.

Työssä saat toimia itseohjautuvasti ja tukenasi ovat Lounaisen kotihoitoyksikön muut kotihoidon ohjaajat ja kotihoitopäällikkö.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-03-46-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Kelpoisuusehto:

Terveystieteiden maisterin tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka sisältää kehittämis- ja johtamisopintoja vähintään 30 op.
Erikoissairaanhoitajan vanhamuotoinen tutkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai
aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettynä soveltuvalla johtamiskoulutuksella.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme kokemusta kotihoidosta.

Luemme eduksi:
Helsingin ikääntyneiden palvelujärjestelmän tuntemisen. Hyvät tietotekniset taidot.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Kotihoitopäällikkö Heidi Sipiläinen 09 310 47100 heidi.sipilainen@hel.fi