(Poistunut julkaisusta)

Kotihoidon ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.8.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme Kinaporin lähialueen keskiseen kotihoitoyksikköön, Vallila 3 lähipalvelualueelle kotihoidon ohjaajaa vakinaiseen toimeen 1.10.2019 alkaen.

Lähialuemallissa kokeillaan mahdollisuuksia tarjota kotihoidon palveluja, monipuolisen palvelukeskuksen palveluja ja sosiaalityön sekä sosiaaliohjauksen palveluja yhdessä ilman tiukkoja siiloja ja rajapintoja teemana yhteinen työ, yhteinen asiakas.

Kotihoitotyö on monialaista, asiakkaan voimavaroja tukevaa tiimityötä. Huomio kiinnitetään asiakkaan käytössä olevan toimintakyvyn vahvistumiseen ja arkielämässä toteutuvaan toimijuuteen.

Kotihoidon ohjaajan työ tarjoaa sinulle monipuolisia haasteita ja kehittämismahdollisuuksia. Kotihoidon ohjaajana vastaat lähipalvelualueesi asiakkaiden palvelujen toteutumisesta. Yhdessä Vallila 3 lähipalvelualueen hoitajien kanssa mahdollistat asiakkaiden hoitoa - elämää kotiolosuhteissa. Johdat ja kehität toimintaa yhdessä henkilöstön ja esimieskollegojesi kanssa.

Asiakastyön kehittäminen, kotihoidon sisällön jatkuva parantaminen yhdessä uuden esimiehen kanssa on tiimille hyvin tärkeää. Työntekijät odottavat esimieheltään avoimuutta ja rohkeutta.

Keskisessä kotihoidossa arvostamme sekä lähiesimiestemme ammatillista osaamista, että yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja. Olemme oppimassa yhdessä ja kehittymässä valmentavan johtamistyön, hoitajien ammatillisen itseohjautuvuuden asiakaskokemusta vahvistavaan suuntaan.

Keskisen kotihoidon esimiestiimi odottaa sinulta ennakkoluulottomuutta, kehittämismyönteisyyttä ja positiivista asennetta. Keskisen kotihoidon esimiestiimi on mukava, joustava, keskusteleva, kuunteleva ja kehittyvä joukko kokeneita kotihoidon ammattilaisia. Uutena kotihoidon ohjaajana sinut otetaan vastaan ilolla, varmistamme perehtymistä parhaalla mahdollisella tavalla kokeneiden kollegamentoreiden tuella Kinaporin lähialueen monialaiseen ammattilaisten joukkoon.

Ryhmähaastattelu pidetään keskiviikkona 10.9.2019 klo 13.00 ja yksilöhaastattelut 17.9.2019 klo 13 alkaen Kinaporin MPK:ssa.

Vallilan kotihoidon työpiste sijaitsee remontoidussa Rautalammintien kotihoitotoimistossamme, siellä työskentelevät kolmen lähipalvelualueen työntekijät esimiehineen. Vuoden 2019 lopulla myös Kallion kotihoidon viisi lähipalvelualuetta muuttaa Rautalammintielle.


Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.
Kelpoisuusehto


Terveystieteiden maisterin tutkinto tai ylempi amk-tutkinto, joka sisältää kehittämis- ja johtamisopintoja vähintään 30 op tai erikoissairaanhoitaja (vanhamuotoinen) tai soveltuva sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistoasteen tutkinto täydennettynä soveltuvalla johtamiskoulutuksella.

Valviran myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosiaalihuollon tai terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsinkielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvioi edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Toimistotyöaika