(Poistunut julkaisusta)

Kotihoidon ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.11.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme Kaakkoiseen kotihoitoyksikköön, Vuosaari 3 lähipalvelualueelle kotihoidon ohjaajaa vakinaiseen virkaan 1.1.2019 alkaen.

Kotihoitotyö on monialaista, asiakkaan voimavaroja tukevaa tiimityötä. Huomio kiinnitetään asiakkaan käytössä olevan toimintakyvyn vahvistumiseen ja arkielämässä toteutuvaan toimijuuteen.

Kotihoidon ohjaajan työ tarjoaa sinulle monipuolisia haasteita ja kehittämismahdollisuuksia. Kotihoidon ohjaajana vastaat lähipalvelualueesi asiakkaiden palvelujen toteutumisesta. Yhdessä Vuosaari 3 lähipalvelualueen hoitajien kanssa mahdollistat asiakkaiden hoitoa - elämää kotiolosuhteissa. Johdat ja kehität toimintaa yhdessä henkilöstön ja esimieskollegojesi kanssa.

Kaakkoisessa kotihoidossa arvostamme lähiesimiestemme ammatillista osaamista ja yhteistyö- sekä tiimityöskentelytaitoja. Olemme oppimassa yhdessä ja kehittymässä valmentavan johtamistyön, hoitajien ammatillisen itseohjautuvuuden asiakaskokemusta vahvistavaan suuntaan.

Kaakkoisen kotihoidon, Vuosaari 3 lähipalvelualueen hoitajat odottavat uudelta esimieheltään johdonmukaisuutta, osallistuvaa, arjessa läsnä olevaa ja jämäkkää työotetta. Asiakastyön kehittäminen, kotihoidon sisällön jatkuva parantaminen yhdessä uuden esimiehen kanssa on tiimille hyvin tärkeää.

Kaakkoisen kotihoidon esimiestiimi odottaa sinulta työhön tarttuvaa ennakkoluulottomuutta, kehittämismyönteisyyttä ja positiivista asennetta. Kaakkoisen kotihoidon esimiestiimi on kiva, kiihkeä, keskusteleva, kuunteleva ja kehittyvä joukko kokeneita kotihoidon ammattilaisia. Uutena kotihoidon ohjaajana sinut otetaan vastaan ilolla, varmistamme perehtymistä parhaalla mahdollisella tavalla kokeneiden kollegamentoreiden tuella Idän palvelualueen monialaiseen ammattilaisten joukkoon.

Ryhmähaastattelu pidetään tiistaina 27.11.2018 klo 8.30 ja yksilöhaastattelut 28.11.2018 alkaen klo 8.30. Vuosaaren kotihoidon työpiste sijaitsee Meri-Rastilan kotihoitotoimistossamme (Meri-Rastilan Kuja 1), siellä työskentelevät neljän lähipalvelualueen työntekijät esimiehineen.

Helsinkiläisessä kotihoidossa saat suuren työnantajan henkilöstöedut, mm. työmatkaseteliedun, ammattiasi tukevaa koulutusta, työterveyshuollon palvelut sekä erilaisia työnantajan tukemia harrastusmahdollisuuksia. Avustamme tarvittaessa palvelussuhdeasunnon hankinnassa. Lisätietoja muista henkilöstöeduistamme saat osoitteesta tämän ilmoituksen kohdasta "Linkki lisätietoihin".

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti sähköisessä muodossa osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo,
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoren tunnus 7-1930-18. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Terveystieteiden maisterin tutkinto tai ylempi amk-tutkinto, joka sisältää kehittämis- ja johtamisopintoja vähintään 30 op tai erikoissairaanhoitaja (vanhamuotoinen) tai soveltuva sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistoasteen tutkinto täydennettynä soveltuvalla johtamiskoulutuksella.

Valviran myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosiaalihuollon tai terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


työkokemuksen kotihoidosta ja itseohjautuvuuden kehittämisestä.