(Poistunut julkaisusta)

Kotihoidon ohjaaja, lähiesimies
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.10.2020

Kuvaus tehtävästä: Kotihoidon ohjaaja toimii Espoon kotihoidossa lähiesimiehenä. Kotihoidon lähiesimiestehtäviin kuuluvat palvelussuhdeasioiden hoito (vuosilomat, sairauslomat, tilapäiset hoitovapaat, kehityskeskustelut), työn organisointi (työvuorosuunnittelu) ja päivittäistyön johtaminen.

Kotihoidon ohjaaja johtaa ja kehittää yksikkönsä toimintaa tiiviissä
yhteistyössä kotihoidon aluevastaavan kanssa sekä toimii tarvittaessa kotihoidon aluevastaavan sijaisena. Työnkuvaan kuuluu myös koko kotihoidon kehittämiseen osallistuminen.

Espoon kotihoidossa on käytössä Lifecare-asiakastietojärjestelmä, Hilkka-toiminnaohjausjärjestelmä, RAI-arviointiohjelma sekä työvuorosuunnittelussa Titania.

Työ alkaa 30.11.2020 tai sopimuksen mukaan. Työ mahdollisesti jatkuu myös 30.4.2021 jälkeen.
Haastatteluun kutusutaan hakijoita jo hakuaikana.

Työpaikan nimi: Leppävaaran kotihoito

Työaika: 36h15min/vko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito
(Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 46 A § (292/2016) mukainen pätevyys).

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä valmentavaa voimavara- ja ratkaisukeskeistä johtamistapaa.
Jos omaat hyvän paineensietokyvyn, johdat hyvin omaa työskentelyäsi sekä osaat luoda innostavaa ja positiivista ilmapiiriä, olet etsimämme esimies.

Arvostamme esimieskokemusta ja Titania-osaamista

Leppävaaran kotihoito on osa Espoon kaupungin kotihoitoa. Alueella on sekä alueellista kotihoitoa että tuettua senioriasumista.
Leppävaaran kotihoidossa on kolme kotihoidon ohjaajaa, jotka toimivat lähiesimiehinä.