(Poistunut julkaisusta)

Kotieläinasiamiestä / Senior Policy Advisor, Dairy, Livestock and Cooperative issues
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.2.2020

Etsimme MTK:n Brysselin toimistoon määräaikaiseen tehtävään

Kotieläinasiamiestä / Senior Policy Advisor, Dairy, Livestock and Cooperative issues


Kotieläinasiamiehenä vastaat maito-, liha- ja kananmunasektoreiden edunvalvonnasta omistajatuotta-jien ja maatalousosuuskuntien näkökulmasta. Seuraat tiiviisti EU:n toimielimissä tapahtuvaa politiik-kaa ja lainsäädännön valmistelua erityisesti kotieläintalouden, maatalousosuuskuntien ja osuustoimin-nan näkökulmasta. Pidät ajan tasalla toimeksiantajia alan EU-poliittisista aiheista, luot itsenäisesti tarvittavia yhteyksiä alan edustajiin Brysselissä sekä osallistut aktiivisesti alan keskusteluihin.

Ympäristö-, ilmasto- ja kauppapolitiikan sekä ruokaketjun toiminnan seuranta kuuluvat myös tehtä-vään. Keskeisiä yhteydenpidon, vaikuttamisen ja tiedonhankinnan kohteita ovat EU:n toimielimet, maatalouden etujärjestöt (COPA-COGECA) jäsenjärjestöineen sekä kotieläinsektorin eurooppalaiset toimialajärjestöt. 

Tehtävässä onnistuminen edellyttää:
•    perehtyneisyyttä EU:n ja kansalliseen maatalouspolitiikkaan 
•    ulospäinsuuntautunutta ja aktiivista verkostoitumisotetta
•    sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja
•    hyvää englanninkielen taitoa, muu kielitaito eduksi
•    tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä kotieläintalouden osaamista.

Tarjoamme:
•    näköalapaikan ja mahdollisuuden vaikuttaa eurooppalaiseen ja kansalliseen maatalouspoli-tiikkaan
•    mielenkiintoisen työn sekä osaavat ja työstään innostuneet työkaverit
•    mahdollisuuden kehittyä työssäsi
•    vastuullisen työnantajan ja kilpailukykyiset henkilöstöedut
•    vasta uusitut työskentelytilat Brysselin EU-kortteleissa.

Kotieläinasiamiehen toimeksiantajia ovat maito-osuuskuntien perustama maitovaltuuskunta, osuus-teurastamoryhmä, Munakunta, MTK, SLC sekä Osuustoimintakeskus Pellervo. Tehtävä on määräai-kainen sopimuksen mukaan, kuitenkin vähintään 2 vuotta. Tehtävässä aloitus sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.9.2020

Kiinnostuitko? Lisätietoja tehtävästä antaa Brysselin toimiston johtaja Hanna Leiponen-Syyrakki, puh. +32 476 502704. Toivomme hakemuksesi ansioluetteloineen mahdollisimman pian, sillä käynnis-tämme haastattelut jo hakuaikana. Jätä hakemuksesi kuitenkin viim. 6.3.2020 mennessä osoitteessa www.mtk.fi/rekry.