(Poistunut julkaisusta)

Kotiavustaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.10.2020

Tehtävän kuvaus

Etelän gerontologiseen sosiaalityöhon etsitään omaishoidon kotiavustajaa vakituiseen toimeen 1.12.2020 alkaen.

Omaishoidon kotiavustajapalvelu on harkinnanvarainen tuki, joka on kohdennettu 65 vuotta täyttäneille kotona asuville omaishoidettaville ja heidän sitovaa omaishoitoa tekeville omaishoitajille. Palvelu mahdollistaa omaishoitajan omien asioiden hoitamisen ja virkistäytymisen.

Etelän gerontologisessa sosiaalityössä työskentelee kolme omaishoidon kotiavustajaa ja koko gerontologisessa sosiaalityössä 14 omaishoidon kotiavustajaa.

Omaishoidon kotiavustajan keskeisenä tehtävänä on omaishoitajan hoidossa olevasta asiakkaasta huolehtiminen tämän kotona omaishoitajan poissa ollessa. Hän huolehtii turvallisesta ja virikkeellisestä yhdessäolosta hoidettavan kanssa. Työtehtävät ovat huolenpitotehtäviä, mm. avustamista ruokailussa, siirtymisissä, WC-käynneissä ja ulkoilussa. Lisäksi tehtäviin kuuluu tarvittaessa avustaminen omaishoidon toimintakeskuksessa järjestettävissä tilaisuuksissa.

Tehtävässä edellytetään monipuolisia arjen taitoja , lisäksi on kyettävä toimimaan itsenäisesti toimintakyvyltään erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien asiakkaiden kanssa. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä luoda luottamuksellinen asiakassuhde. Sinulla tulee olla kyky kirjata asiakaskäynneistä sekä valmiudet osallistua ryhmiin ja erilaisiin tapahtumiin avustavissa tehtävissä.

Jätä hakemuksesi helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto: Tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus tai muu soveltuva koulutus (kotiavustajan- tai kotityöpalvelututkinto, kuntohoitaja, hieroja, hoiva-avustaja, laitoshoitaja).

Suomen kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa

Lisäksi edellytämme: ajantasaisia ensiaputaitoja ja kokemusta vanhusten kanssa työskentelystä.

Eduksi luetaan aiempi kokemus kotiavustajan tehtävistä ja kokemus iäkkäiden kanssa työskentelystä

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtava sosiaalityötekijä Sirkku Jantunen, p. 09 310 44452, sirkku.jantunen@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi