Koronanäytteenottaja HUS Diagnostiikkakeskus

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala