(Poistunut julkaisusta)

Korkeakouluharjoittelija, lopputyöntekijä
Liikennevirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.6.2018

Tehtävän kuvaus

Tietomallintaminen (BIM) ja digitaalinen tiedonhallinta kehittyvät koko ajan kovaa vauhtia ja muuttavat toimintatapaa. Kansainvälinen standardointi kehittyy vauhdilla ja Liikennevirasto on sitoutunut olemaan mukana tässä kehityksessä. Liikennevirasto on jo vuosien ajan kehittänyt omaa tietomallintamisen toimintatapaa. Seuraavien vuosien kehityksen tueksi Liikennevirasto haluaa koota oman tietomallintamisen ja digitaalisen tiedonhallinnan strategian.
Liikenneviraston hankehallintaosasto hakee tähän haasteelliseen tehtävään lopputyöntekijää (DI-työ tai gradu) Helsinkiin aiheena tietomallintamisen strategia. Tehtävä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Liikenneviraston ja alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa ja ohjauksessa. Lopputyö sisältää vision kokoamisen sekä tuleville vuosille laadittavan Liikenneviraston toimenpidesuunnitelman. Työ sisältää seuraavia vaiheita:

  • Liikenneviraston ja alan taustamateriaaleihin tutustuminen, mm. Liikenneviraston ohjeet, alan kansainväliset standardit ja parhaat käytännöt, muiden Pohjoismaiden vastaavien organisaatioiden strategiat
  • Liikenneviraston ja alan muiden asiantuntijoiden haastattelut ja workshopien järjestäminen nykytilan tunnistamiseksi
  • Tulosten kokoaminen ja työstäminen vuorovaikutuksessa ohjausryhmän ja asiantuntijoiden kanssa
  • Strategia- ja toimenpidepaperin työstäminen

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Lopputyö on hyvä tilaisuus tutustua Liikennevirastoon, ELY-keskuksiin ja koko infra-alaan sekä saada käden jälkensä Suomen suurimman infratilaajaorganisaation tapaan toimia.
Olet hakemamme henkilö, jos olet hyvin kokonaisuuksia hahmottava loppuvaiheen korkeakouluopiskelija, joka haluaa syventyä suuren infraomistajaorganisaation väylähankkeiden tiedon mallintamisen saloihin ja siihen liittyvän tiedon hallintaan.
Laadi hakemukseesi motivaatio-kirje, miksi juuri sinun tulisi olla hakemamme henkilö ja päästä mukaan linjaamaan Liikennevirastolle tietomallintamisen strategiaa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 3.9.2018 tai sopimuksen mukaan
Määräaikainen, päättyy: 28.2.2019 Korkeakouluharjoittelu
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 13.8.2018 14:00
ID: 31-120-2018

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

kirjaamo@liikennevirasto.fi
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti

Edut

  • joustava työaika
  • etätyömahdollisuus
  • Smartum liikunta- ja kulttuuri
  • työmatkaseteli
  • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Kristiina Laakso
Johtaja
0295 34 3551
kristiina.laakso@liikennevirasto.fi

Tarmo Savolainen
Kehittämispäällikkö
029 534 3803
tarmo.savolainen@liikennevirasto.fi

Toimipiste

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

LIVI/4787/01.01.01/2018

Haluatko tietää työpaikan sijainnin?
Näytä työpaikka kartalla tässä.