Korkeakouluharjoittelija kesätöihin viestintä- ja markkinointitiimiin

Diakonissalaitos & Rinnekodit