(Poistunut julkaisusta)

Korkeakouluharjoittelija, HR-Trainee
Helsingin kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.11.2020

Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki. Tämä visio näkyy konkreettisina tekoina, valintoina ja arkea helpottavina asioina ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Kehitämme kaupunkia, jossa toteutuvat parhaat urbaanin elämän edellytykset, laadukkaat palvelut ja edellytykset virikkeelliselle ja hauskalle elämälle. 

Haluatko kokea, että työlläsi on merkitystä? Innostutko ihmisistä ja verkostoitumisesta? Oletko energinen ja aikaansaava? Löytyykö sinulta intoa oppia ja sinnikkyyttä viedä asiat maaliin? Mikäli vastasit kysymyksiin kyllä, saatat olla etsimämme

Stadin HR-Trainee-ohjelman korkeakouluharjoittelija (4 paikkaa)

Tule tekemään merkityksellistä ja monipuolista työtä kaupunginkanslian henkilöstöosastolle - Stadin HR:ään!  

Haemme korkeakouluharjoittelijoita puolen vuoden mittaisiin työsuhteisiin. Harjoittelut ovat osa tänä vuonna käynnistynyttä Stadin HR-trainee-ohjelmaa.  

Opiskelet soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja olet edennyt opinnoissasi loppusuoralle tai valmistumisestasi on kulunut korkeintaan vuosi. Hallitset sujuvasti suullisen ja kirjallisen suomen. Muu kielitaito katsotaan eduksi. 

HR-trainee-tehtävissä odotamme innostusta HR-alan kehittämiseen, oma-aloitteista työotetta ja vastuunottokykyä sekä hyviä ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja.  

Etsimme innostuneita osaajia seuraaviin tehtäviin:   

1. Rekrytointiharjoittelija 

Tehtävänäsi on avustaa johdon ja HR-henkilöiden rekrytoinneissa koordinoiden aikatauluja, hakijaviestintää ja erilaisten käytännön asioiden toteutusta. Työnantajamarkkinoinnissa tuotat visuaalisesti houkuttelevaa ja merkityksellistä sisältöä monikanavaisesti, osallistut sähköisten kanavien sisällöntuotantoon ja ylläpitoon sekä tapahtumien järjestämiseen. Teet tiivistä yhteistyötä rekrytointeihin ja työnantajamarkkinointiin osallistuvien kumppaneiden kanssa.  

Eduksi luemme, että tunnet mainonnan- ja sisältöjenhallinnan järjestelmiä ennestään tai sinulla on kykyä ottaa haltuun kaupungin monipuolisten koulutusten kautta Adoben-ohjelmistot. Pystyt myös pitämään monia lankoja käsissäsi ja tuomaan rohkeasti oman näkemyksesi tiimin yhteiseen kehittämiseen. 
 
Vaikutat työlläsi myönteisen hakijakokemuksen kehittymiseen ja kehität yhdessä rekrytointitiimin kanssa Helsingin kaupungin työnantajakuvaa. 

2. Osaamisen kehittäjä -harjoittelija  

Tehtävänäsi on koulutusten ja valmennusten hallinnointi sekä niihin liittyvät käytännön järjestelyt. Yhteistyössä yksikön muiden asiantuntijoiden kanssa varmistat asiakastoiminnan onnistumista suunnittelun ja koordinoinnin kautta sekä vastaat erilaisten koulutusten ja tilaisuuksien dokumentoinnista ja raportoinnista. Tehtäviisi kuuluu tarjota teknistä tukea digitaalisten työvälineiden (esim. Teams, Padlet) käytössä sekä viestintätehtäviä. 

Olet organisointitaitoinen ja reagoit nopeasti muuttuviin tilanteisiin oma-aloitteisesti.  Sinulla on rohkeutta ottaa käyttöön ja kokeilla erilaisia digitaalisia työvälineitä.  

Eduksi luemme kokemuksen asiakastyöstä ja erilaisten ohjelmien sekä järjestelmien käytöstä. 

3. Johtamisen kehittäjä -harjoittelija 

Tehtävänäsi on tukea onnistumisen johtamisen yksikköä kaupunkiyhteisten toimintatapojen viestinnässä ja osallistua virtuaalisen koulutusmateriaalin, Helvin (Helsinki virtuaalinen), suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Lisäksi olet mukana työhyvinvointijohtamisen hankkeen toteutuksessa, raportoinnissa ja viestinnässä. Osallistut myös työhyvinvointiohjelman valmisteluun sekä muihin johtamisen viestinnän kehittämistehtäviin. 

Sinulla on hyvät suunnittelu- ja organisointitaidot, ja työskentelytapasi on itsenäinen. Eduksi katsomme kokemuksen vastaavista tehtävistä tai muun perehtyneisyyden julkishallinnon työtehtäviin. 

4. Juristiharjoittelija   

Tehtävänäsi on osallistua työnantajapolitiikan linjausten valmisteluun, ohjeiden laadintaan ja neuvottelutoimintaan sekä avustaa erilaisten taustaselvitysten laatimisessa. Haluat syventyä tai suuntautua erityisesti HR-tehtäviin.  

Vastuullinen työnantaja -yksikössä työskentelet virka- ja työehtosopimusten, palkitsemisen ja neuvottelutoiminnan parissa. Työskentelytapasi on systemaattinen ja sinulla on kiinnostusta ja valmiuksia laadukkaiden asiatekstien tuottamiseen.  


Tarjoamme sinulle:
Tarjoamme mahdollisuuden tutustua Helsingin kaupungin HR-organisaatioon, loistavan työyhteisön ja porukkahengen, mahdollisuuden monipuoliseen työssä oppimiseen ja uralla etenemiseen sekä laaja-alaiset työhyvinvointia tukevat palvelut.  

Tehtävien kelpoisuusehto:
Soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen. 

Tehtävä on määräaikainen ja siinä on koeaika (puolet työsuhteen kestosta eli 3kk).  

Ensimmäisen haastattelukierroksen toteutamme videohaastatteluina viikolla 49, jonka jälkeen kutsumme hakijoita henkilökohtaisiin haastatteluihin viikolla 50.

Lisätietoja antaa:

Rekrytointiharjoittelijan tehtävään:
Rekrytointipalvelupäällikkö Heli Lappi-Rantanen
puh. 040 1946013
Soittoaika: 16.11. Klo 10-11 ja 20.11. klo 13-14.

Osaamisen kehittäjä -harjoittelijan tehtävään:
kehittämispäällikkö Ritva Pöntinen,
puh. 0400 470752
Soittoaika: 13.11. klo 12-13 ja 18.11. klo 14-16

Johtamisen kehittäjä -harjoittelijan tehtävään:
johtamisen ja työkulttuurin kehittämispäällikkö Joonas Pikkarainen,
puh. 040 1522221
Soittoaika: 19.11. klo 13:30-14:30 ja 20.11. 13-14
ja
työhyvinvointipäällikkö Titi Heikkilä
puh. 040 3360781
Soittoaika: 17.11. klo 10-12

Juristiharjoittelijan tehtävään:
henkilöstöpolitiikan johtaja Asta Enroos
puh. 0505013977
Soittoaika: 13.11. klo 12 - 13 ja 18.11 klo 13 - 14