(Poistunut julkaisusta)

Korkeakouluharjoittelija (2 kpl)
Liikennevirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.6.2018

Tehtävän kuvaus

Liikennevirasto vastaa valtion liikenneverkosta, eli teistä, rautateistä ja suuresta osasta vesiväyliä. Liikennejärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kuten ELY-keskukset kanssa. Liikennevirasto suunnitteluttaa, rakennuttaa ja ylläpitää valtion verkkoa ja tilaa vuodessa mittavan määrän erilaisia asiantuntijapalveluita.
Haemme Liikenneviraston Hankehallintaosastolle Helsinkiin hyvää projektiotetta omaavia harjoittelijoita (2 kpl) työskentelemään mukavaan projektiporukkaan erilaisten projektien pariin, mm. mukaan ensimmäisiin IT –allianssihankeisiin. Tarjoamme hyvän ja huumorintajuisen projektiryhmän tuen ja näköalapaikan Suomen infra-alan ytimeen.
Harjoittelijoiden tehtäviin kuuluu mm:

  • Olemassa olevien investointi- ja kunnossapitohankkeiden aineistojen sekä kustannuslaskentojen kokoaminen, läpikäynti ja analysointi
  • Nykyisten Liikenneviraston tiestötietojärjestelmän materiaalien sekä investointi ja ylläpitohankkeiden suunnitelma ja toteumatietojen muokkaaminen ja syöttö uuteen järjestelmään
  • Aineistojen ja järjestelmän yhteensopivuuden testaaminen ja sen raportointi projektiryhmälle sekä parannusehdotusten tekeminen ja palautteen antaminen
  • Infrahankkeiden talouden hoidon avustaminen
  • Käytössä olevien järjestelmien päivittäminen
  • Muut projektiryhmien avustavat tehtävät.

Tehtävät määritellään tarkemmin harjoittelijan osaamisen ja suuntautumisen perusteella.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Hakijalta odotamme 3-4 vuoden yliopisto tai korkeakouluopintoja ensisijaisesti rakentamistekniikan, rakennetun ympäristön tai kaupalliselta alalta, sujuvaa tietojärjestelmien käyttötaitoja, kykyä oma-aloitteisuuteen sekä halua tehdä järjestelmätestausta ja isojen materiaalien syöttöä. Innovatiivinen ja tekevä ote sekä kyky pitkäjänteiseen työhön ovat tärkeitä ominaisuuksia tässä työssä menestymiseen. Osaaminen infra-alasta tai tiedonhallinnasta katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 3.9.2018 tai sopimuksen mukaan
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2018 Korkeakouluharjoittelu
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 13.8.2018 14:00
ID: 31-121-2018

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

kirjaamo@liikennevirasto.fi
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti

Edut

  • joustava työaika
  • työmatkaseteli
  • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Kristiina Laakso
Johtaja 0295 34 3551
kristiina.laakso@liikennevirasto.fi

Toimipiste

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

LIVI/4786/01.01.01/2018

Haluatko tietää työpaikan sijainnin?
Näytä työpaikka kartalla tässä.