(Poistunut julkaisusta)

Korjauspäällikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.11.2019

Haemme asiantuntevaan joukkoomme korjauspäällikköä johtamaan Palvelutuotannon kunnossapitopalveluja. Yksikkö kantaa merkittävän vastuun Espoon kaupungin kiinteistöjen korjauksista ja pitkän
tähtäyksen suunnittelun ohjelmoinnista ja toteuttamisesta. Korjaus- ja perusparannusmäärärahat ovat vuosittain noin 20 milj. euroa. Yksikössä on noin 55 työntekijää. Korjauspäällikkö johtaa ja kehittää kunnossapitopalveluja kiinteässä yhteistyössä palvelutuontantopäällikön kanssa ja huolehtii osaltaan yhteistyöstä muiden liikelaitoksemme yksiköiden sekä asiakastoimialojemme kanssa. Korjauspäällikkö toimii yksikön töiden turvallisuuskoordinaattorina. Toimintamme perustuu Espoon kaupungin talous- ja tuottavuusvaatimuksiin ja
sen lähtökohtana on olla asiakkaillemme tarkoituksen mukaista. Korjauspäällikkö vastaa palveluyksikön hankintojen
kilpailutuksista ja sopimuksista sekä henkilöstösuunnittelusta ja työnjaosta. Yksikkö toteuttaa mm. urakkamuotoisten töiden kilpailutusta, projektinjohtoa ja valvontaa. Työt ovat Espoon kaupungin
omistamien kiinteistöjen korjaus- ja muutostöitä mm. kouluissa ja päiväkodeissa. Toimintamme perustuu pääosin yksityisten yhteistyökumppaneidemme kanssa tehtävään yhteistyöhön mutta n. 15 % töistä toteuttavat omat ammattimiehemme, joita on n. 25. Työ edellyttää liikkumista omalla autolla.

Työpaikan nimi: Palvelutuotanto/kunnossapitopalvelut

Työaika: 36 h 45 min/viikko. TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä oma-aloitteista otetta työhön. Asiakaspalvelutaidot ovat välttämättömät teknisen osaamisen ohella. Tekninen osaaminen tulee olla kiinteistö- tai rakennusalalta. Edellytetään lisäksi kokemusta rakennustuotannosta, rakennusteknisiä palveluja tuottavan organisaation johtamisesta ja kehittämisestä sekä esimiestehtävistä.
Työn hoitaminen edellyttää kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia, hyvää organisointikykyä, kykyä kehittää ja muuttaa toimintatapoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja. Lisäksi edellytetään taloudellista ajattelua, taloustuntemusta.

Arvostamme erityisesti työturvallisuusasioiden, työmaakäytäntöjen, rakennusalan kilpailutusten sekä hankintalain hallintaa.

Eduksi katsotaan myös sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden ymmärtämistä sekä edistävää panosta niiden hallitsemiseksi.

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia kaupungin toimitilojen ja rakennusten
hankkimisesta ja vuokraamisesta, ylläpidosta, korjaus-, kunnossapito- ja rakentamispalveluista, kiinteistöjen hoito- ja siivouspalveluista sekä aula- ja turvallisuuspalveluista. Henkilöstöä liikelaitoksessa on 550 ja liikevaihtomme on n. 250 milj. euroa.