(Poistunut julkaisusta)

Koordinaattori, humanistinen tiedekunta
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.6.2018

Koordinaattorin määräaikainen tehtävä ( 1.9.2018 -31.7.2022 ) Suomen Akatemian ja Oulun yliopiston rahoittamassa GenZ-hankkeessa, Humanistinen tiedekunta

Oulun yliopistossa on haettavana koordinaattorin määräaikainen tehtävä Suomen Akatemian ja Oulun yliopiston rahoittamassa GenZ-hankkeessa (1.9.2018-31.7.2022). GenZ-hanke on yksi Oulun yliopiston tutkimuksen profilaatiota vahvistavista hankkeista. Hanke vahvistaa Oulun yliopiston tutkimusstrategiaa. Tehtävän määräaikaisuuden peruste on projekti.

GenZ on poikkitieteellinen tutkimushanke, jossa on mukana viisi Oulun yliopiston tiedekuntaa. Se tuottaa uutta tutkimustietoa, jolla vahvistetaan ihmisen kyvykkyyttä ja osaamista nopeasti muuttuvassa, digitalisoituvassa ja teknologisoituvassa maailmassa. Lisätietoja englanniksi (http://www.oulu.fi/university/focusarea/understanding-humans-in-change/profiling-areas) ja suomeksi (http://www.oulu.fi/yliopisto/fokusalue/ihmiset-muuttuvassa-maailmassa/profiloivat-teemat). Hankkeessa käynnistetään ns. GenZ-hubi, jonka tehtävä on eri tavoin tukea hankkeen tutkimusta.

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • hankkeen toiminnan (poikki- ja monitieteistä tutkimusta edistävä ja muu toiminta) suunnittelu ja toteutus yhdessä hankkeen johtajan, ohjausryhmän, myöhemmin rekrytoitavien tutkijaryhmien, tutkimusyhteisön sekä laajemman yliopistoyhteisön kanssa,
 • yhteydenpito tiedekuntiin (tutkimuskoordinaattoreihin ja tutkimuspalvelupäälliköihin), hankkeen piiriin kuuluviin tutkimusyksiköihin ja Oulun yliopiston tutkijakouluun (UniOGS),
 • yhteydenpito muihin yliopistoihin Suomessa ja ulkomailla,
 • GenZ-hankkeen viestinnän suunnittelua (esim. verkkosivujen sisältöjen suunnittelu ja ylläpito),
 • hankkeen budjetin suunnittelua ja seurantaa yhdessä johtajan, ohjausryhmän ja controllerien kanssa,
 • johto- ja ohjausryhmän kokousten valmistelu ja pöytäkirjat, ja
 • osallistuminen hankkeen kannalta keskeisiin kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin ja tiedepoliittisiin tapahtumiin.

Vaadittu osaaminen ja kokemus:

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää

 • tohtorin tutkintoa ihmistieteissä, oman tieteenalan hyvää tuntemusta, kokemusta moni- ja poikkitieteellisistä tutkimusyhteisöistä ja kansainvälisistä työyhteisöistä;
 • erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja tvt-taitoja;
 • erinomaisia organisointi- ja ajanhallintataitoja, ja
 • vahvaa ja sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa suomeksi ja englanniksi.

Eduksi luetaan lisäksi

 • pedagoginen osaaminen ja koulutus sekä muu kielitaito.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 10-11. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Jätä hakemus sähköiseen järjestelmään viimeistään 10.8.2018.

Liitä hakemukseen:

 • Curriculum vitae
 • Motivaatiokirje (max. 1 sivu), jossa pyydetään hakijaa avaamaan CV:ssä kuvattua akateemista ja muuta työkokemusta suhteessa avoinna olevaan tehtävään
 • Lyhyt englanninkielinen kuvaus (max. 1 sivu), jossa hakija kuvaa hankkeen alun kannalta tärkeitä tehtäviä ja toimenpiteitä, joita hän käynnistäisi ja edistäisi GenZ-hankkeen koordinaattorina
 • muut liitteet, joilla katsot olevan merkitystä tehtävän täytön kannalta

Tehtävä pyritään täyttämään 1.9.2018 alkaen. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Parhaat hakijat voidaan pyytää haastatteluun.

Lisätiedot: professori Pentti Haddington pentti.haddington (at) oulu.fi, puh. +358-(0)50 341 0347