(Poistunut julkaisusta)

Koordinaattori (hakijapalveluihin), 2 tehtävää
Tampereen yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2020

Tampereen yliopiston koulutuksen ja oppimisen palveluyksikkö tuottaa yliopiston koulutustoimialan tarvitsemat palvelut sekä vastaa yliopiston koulutukseen ja opetukseen liittyvän päätöksenteon valmistelusta, toimeenpanosta ja kehittämisestä. Palveluiden kohderyhmää ovat lapset ja nuoret, opiskelijaksi hakevat, opiskelijat, opettajat ja opintohallinto. Palveluyksikkö myös tukee yliopiston ja tiedekuntien johtoa koulutuksen strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa. Palveluita tuotetaan sekä keskitetysti (yliopistotasoiset palvelut) että lähipalveluina tiedekunnille (tiedekuntatasoiset palvelut), tiiviissä yhteistyössä yliopiston palveluyksiköiden ja TAMKin sekä sidosryhmien kanssa.  

Tampereen yliopiston Koulutuksen ja oppimisen palveluyksikkö hakee hakijapalveluihin kahta

Koordinaattoria

Hakijapalvelut vastaa yliopiston opiskelijarekrytoinnin koordinoinnista sekä suomen- että englanninkielisen koulutustarjonnan osalta ja toimii asiantuntijatiiminä opiskelijarekrytoinnin kokonaisuudessa. Opiskelijarekrytoinnin kokonaisuus pitää sisällään sekä hakijamarkkinoinnin että opiskelijavalinnan ja hakijaneuvonnan toimenpiteet. Tiimi toimii aktiivisessa yhteistyössä Tampereen yliopiston ja korkeakouluyhteisön toimijoiden kanssa. Hakijapalvelut toteuttaa yliopiston opiskelijavalintoja yhteistyössä tiedekuntien kanssa.

 

Tehtävänkuvaus

Hakijoiden ohjaus ja neuvonta on keskeisessä roolissa koordinaattorin tehtävissä. Hakijapalvelut on usein hakijan ensimmäinen kontakti yliopistoon. Ystävällinen ja asiantunteva hakijaneuvonta on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. 

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös valintojen koordinointitehtäviä sekä vastuita valintakokeiden käytännön järjestelyistä. Koordinaattorit osallistuvat myös opiskelijarekrytoinnin tapahtumiin ja toimivat opiskelijavalintoihin liittyvissä verkostoissa. Tehtäviin sisältyy myös yliopiston Tule opiskelemaan / Study with us –verkkosivujen tuotantoa ja ylläpitoa opiskelijavalintojen osalta. 

 

Edellytykset

Hakijapalveluiden koordinaattorin tehtävissä edellytetään soveltuvaa koulutusta (esim. alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto), hyviä organisointitaitoja, järjestelmällistä ja huolellista työskentelyotetta sekä hyvää paineensietokykyä. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, kärsivällistä ja joustavaa asiakaspalveluasennetta sekä kykyä omaksua uusia asiakokonaisuuksia. 

Työskentelykielinä ovat suomi ja englanti, joten vaatimuksena on sujuva suullinen ja kirjallinen suomen ja englannin kielen taito. Tehtävissä työskennellään päivittäin useiden eri tietojärjestelmien ja mm. Excel-taulukoiden kanssa, joten hyvä tietotekninen osaaminen on edellytys tehtävien menestykselliselle hoitamiselle.  

Tuntemus korkeakoulujen opiskelijavalintojen ja opintohallinnon tietojärjestelmistä, kokemus korkeakoulujen hakijaneuvonnasta sekä asiakirjakäsittelystä ja –hallinnosta katsotaan eduksi. 

 

Tarjoamme

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa ja innovatiivisessa työyhteisössä. Henkilöstöetuihimme kuuluvat mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset ravintola- sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksilla sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Kampusten väliseen liikkumiseen on tarjolla bussilippuja. Lue lisää työskentelystä meillä. 

Toinen tehtävistä on vakituinen ja toinen määräaikainen. Vakituisen tehtävän työsuhteen aloitus tapahtuu sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Määräaikainen tehtävä on sijaisuus ajalle 4.1.2021–13.8.2021. Tehtävissä sovelletaan työsopimuslain mukaista koeaikaa.

Tehtävien palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Koordinaattorien tehtävien alustava vaativuustaso on 6-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

 

Hakuohjeet

Jätä hakemuksesi Tampereen yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Liitä hakemukseesi ansioluettelosi. Tehtävän hakuaika päättyy 22.10.2020 klo 23.59.

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelupäällikkö Meeri Oikemus, sähköposti meeri.oikemus@tuni.fi, puhelin 040 849 0594 (puhelintiedustelut mielellään 12.10.2020 klo 12-14, 14.10.2020 klo 12-14, 20.10.2020 klo 9-11 tai 21.10.2020 klo 12-14).