Konsultativ lärare inom småbarnspedagogik
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 22.2.2021

Vi söker en konsultativ lärare inom småbarnspedagogik!

Som konsultativ lärare inom småbarnspedagogik arbetar du i enheter med syfte att stödja enhetens personal i det pedagogiska arbetet med barn. Läraren planerar, förverkligar och utvärderar verksamheten tillsammans med teamet under några veckors tid och flyttar sedan till följande enhet. Utöver det kan läraren också skapa stödmaterial till alla enheter och fortbilda personal om olika teman.

Arbetsplats: Svenska bildningstjänster, Karaporten 1, 02610 Esbo.

Arbetstid: 38 h 15 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter tidigare erfarenhet att arbeta inom småbarnspedagogik samt flexibiltet och samarbetsförmåga.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot