(Poistunut julkaisusta)

Konsernilaskennan asiantuntija (2 tehtävää)
Valtiokonttori

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.12.2019

Valtiokonttori on 270 henkilön monialainen virasto. Se vastaa valtion lainanotosta, kassavarojen sijoittamisesta, valtionvelan riskienhallinnasta ja hoitaa valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia, myöntää kansalaisille mm. sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia sekä hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia. Tehtäviin kuuluu valtion konsernilaskenta ja taloushallinnon sekä maksuliikkeen ohjaaminen. Tuemme myös valtion organisaatioita työelämän murroksessa, edistämme tiedolla johtamista ja kehitämme kuntien taloustietopalvelua. T3 Talous, tieto ja työelämä -toimialan tehtävänä on muun muassa valtion konsernilaskenta ja taloushallinnon sekä maksuliikkeen ja hankintatoimen ohjaaminen ja kehittäminen. Lisäksi tuemme valtion organisaatioita työelämän murroksessa, edistämme tiedolla johtamista ja kehitämme kuntien taloustietopalvelua.


Tehtävän kuvaus

Haemme vuoden 2021 loppuun saakka jatkuviin Valtiokonttorin yhteisiin määräaikaisiin virkasuhteisiin
KAHTA KONSERNILASKENNAN ASIANTUNTIJAA

Tehtävät sijoittuvat Valtiokonttorin Talous, tieto ja työelämä -toimialalle. Tehtävänäsi on toimia keskeisenä vastuuhenkilönä valtion konsernilaskennan kehityshankkeessa. Valtion konsernilaskennan kehityshanke tähtää valtiokokonaisuuden nykyistä laajempaan taloudelliseen kokonaistarkasteluun ja se toteutetaan vaiheissa.

Ensimmäisessä vaiheessa vuosien 2020-2021 aikana:
- Kartoitetaan eri sidosryhmien tietotarpeita valtiokonsernin taloudellisen aseman esittämisestä erilaisissa päätöksentekoja
analyysitilanteissa
- Suunnitellaan konsernilaskelmien laajuutta ja sisältöä tarve- ja hyötyanalyysin pohjalta sekä kehitetään laskelmien
tuottamiseen liittyviä periaatteita ja menetelmiä
- Arvioidaan konsernilaskelmien toteuttamiskelpoisuutta valtiokonserniin sisällytettävien toimijoiden laskentamenetelmien
ja tietojärjestelmien mahdollisuuksien ja rajoitteiden puitteissa
- Laaditaan alustava suunnitelma toimeenpanovaiheesta

Teet aktiivista yhteistyötä sidosryhmien sekä hankkeen muiden asiantuntijoiden kanssa. Viestit useissa kanavissa ja
esiinnyt seminaari- ja koulutustilaisuuksissa vastuualueesi asioissa. Tehtäviisi voi myös sisältyä vetovastuuta useista toisiinsa kytkeytyvistä tehtäväkokonaisuuksista.


Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys
(Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta konsernitilinpäätösten laatimisesta ja konsernitilinpäätösprosessin kehittämisestä. Luemme eduksi kokemuksen vastuuroolista konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden määrittelyssä. Lisäksi luemme eduksi IFRS- tai IPSAS-standardien tuntemuksen sekä kokemuksen kunta-konsernin tai suuren yrityksen konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Valtionhallintoon ja valtion tilin-päätöskäytäntöihin tarjoamme perehdytyksen. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edistävät oma-aloitteinen, rohkea ja aktiivinen asiakaslähtöinen työote. Lisäksi hyvät ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja esiintymistaidot sekä englannin kielen taito ovat tarpeen.


Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 3.2.2020
tai sovittaessa
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2021
Tehtävän projektiluonteisuus.
Virka on viraston yhteinen.


Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 6.1.2020 23:59
ID: 28-1433-2019


Palkkaukseen liittyvät tiedot

Valtiokonttorissa palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan. Konsernilaskennan asiantuntijoiden (virkanimikkeenä taloushallintoasiantuntija) virat on sijoitettu palkkaryhmään 9, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 4 025,99 euroa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 2


Lisätietoja tehtävästä

Tanja Wistbacka
apulaisjohtaja
050 434 3155
tanja.wistbacka@valtiokonttori.fi


Toimipiste

Valtiokonttori, Helsingin toimipiste
Sörnäisten rantatie 13
00054 Valtiokonttori


Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä noudatetaan 4kk koeaikaa.
Huomioithan hakemustasi lähettäessä, että hakemukset ovat julkisia.