(Poistunut julkaisusta)

Konsernilakimies
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.5.2019

Vantaan kaupunki, konserni- ja asukaspalveluiden toimiala, talous- ja hallintopalvelut
Konserni -ja asukaspalvelut, Talous- ja hallintopalvelut

Kielotie 14, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 10.06.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan


Vahvistamme Vantaan kaupungin konsernihallintoa rakentaessamme uutta kaupunkiorganisaatiota ja haemme nyt monipuoliseen asiantuntijaverkostoomme konsernilakimiestä.

Vantaan kaupungin konsernipalvelut tarjoaa konsultointia, neuvontaa ja ohjausta kaupungin johdolle sekä kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille ja yhteisöille.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän, jossa pääset samanaikaisesti konsultoimaan ja ohjaamaan sekä Vantaan kaupungin että kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja yhteisöjen juridista toimintaa. Haettava tehtävä on tarjolla harvoin ja sen kautta avautuu monialainen näköalapaikka kunnalliseen toimintaympäristöön.

Kohtaat työssäsi kaupungin sekä kaupungin yhtiöiden johtoa, joten ohjauksellinen ote, myönteinen asenne ja vakuuttava esiintymis- ja läsnäolotaito ovat edellytyksiä työssä onnistumiselle. Keskeistä on yritysjuridiikan hallinta. Odotamme sinulta joustavuutta ja taitoa työskennellä aikataulupaineiden alla. Työ edellyttää hyviä valmiuksia omaksua ja hallita laajoja asiakokonaisuuksia sekä erinomaista paineensietokykyä. Pystyt tarvittaessa pitämään monta lankaa käsissäsi samanaikaisesti ja olet taitava asioiden loppuunsaattaja.

Työ on ajoittain nopeatahtista, mutta samalla sisällöllisesti palkitsevaa ja tarjoaa tekijälleen hyvät mahdollisuudet kehittyä kunnallisen juridiikan osa-alueella.

Keskeisinä vastuualueina konsernilakimiehen tehtävässä ovat mm. kaupungin toimialojen tukeminen konsernihallinnon tehtäväalueen juridisissa kysymyksissä sekä kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen laaja lainopillinen neuvonta ja avustaminen. Tehtäviin liittyy myös hallinnollista päätöksentekoa vaativien asioiden valmistelua kaupunginhallitukselle, sen yleisjaostolle sekä kaupungin johdolle.

Konsernilakimies osallistuu lainopillisena asiantuntijana kaupunginhallituksen yleisjaoston kokouksiin ja monipuolisiin työryhmiin. Ydintehtäviin sisältyy myös kaupungin edunvalvonnan ja omistajaohjauksen toteuttamiseen liittyvää juridiikkaa, kuten esimerkiksi yhtiöiden perustamisia ja niiden elinkaaren aikaisia järjestelyjä sekä juridisia selvitystöitä.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä, mutta myös uransa alussa olevat hakijat huomioidaan.

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Ylempi korkeakoulututkinto, oikeustieteen maisteri.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Hyvää lakimieskokemusta ja osaamista erityisesti sopimusoikeudessa.

Luemme eduksi: Ohjauksellisen otteen lakimiesroolissa sekä myönteisen asenteen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Talous-ja hallintojohtaja, Susanna Taipale-Vuorinen
p. 040 044 4883
susanna.taipale@vantaa.fi

Tavoitettavissa 

  • ma 20.5 klo 9-11 
  • ti 21.5 klo 16-17 
  • ke 22.5 klo 9-16 

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.