(Poistunut julkaisusta)

Kommunikationschef
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2021

Kyrkans kommunikation ansvarar för evangelisk-lutherska kyrkans riksomfattande kommunikation. Vi är en del av Kyrkostyrelsen, som sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Våra lokaler finns i Helsingfors centrum.

Vill du vara med och påverka hur kyrkans budskap hörs i samhället och är närvarande i människornas liv? Kom med och bygg upp kyrkans framtida kommunikation!

För perioden 1.3.2021-31.12.2023 söker vi en

kommunikationschef

för ett tidsbundet arbetsavtalsförhållande (vikariat) till Kyrkans kommunikation.

Arbetet erbjuder ett intressant perspektiv på kyrkans verksamhet och en genuin möjlighet att påverka rikskyrkans kommunikation och dess utveckling.

Den enhet på sju personer som du leder ansvarar för hela kommunikationsprocessen vid Kyrkans kommunikation och Kyrkostyrelsen, ända från planering till produktion, samt för utvecklingen av kommunikationens olika sektorer. För olika kanaler producerar vi aktuell och berörande kommunikation. Vi betjänar medierna och ansvarar för samordningen av och innehållet i kyrkans nationella kanaler. Vi samarbetar intensivt med sakkunniga och stödjer med hjälp av planering, konsultation och utbildning kommunikationen vid Kyrkostyrelsens olika avdelningar, domkapitlen och församlingarna. Vi samordnar också rikskyrkans interna kommunikation och ansvarar för samordningen och utvecklingen av innehållsproduktionen i kyrkans och Kyrkostyrelsens intranät.

Som kommunikationschef leder du en av de tre enheterna vid Kyrkans kommunikation samt Kyrkostyrelsens kommunikationsprocess. Du stöder enhetens sakkunniga i utvecklingen av olika kommunikationssektorer från marknadskommunikation till beslutskommunikation. Ditt eget särskilda utvecklingsområde är kriskommunikation. Du ansvarar för planeringen och samordningen av Kyrkans kommunikation och Kyrkostyrelsens strategibaserade kommunikation. Du skapar och utvecklar mångsidiga nätverk och kontakter till bland annat stiften och ärkebiskopens kansli. Du tar fram kommunikationsutbildningar och fungerar som utbildare i kommunikation. Du är medlem av ledningsgruppen för Kyrkans kommunikation.

Du har
• erfarenhet av chefsuppdrag inom kommunikation och har visat dig vara en inspirerande och uppmuntrande närchef. Arbetshälsa är en hjärtesak för dig.
• erfarenhet av att leda planering och samordning inom kommunikation. Du är bra på att hålla i trådarna och du ser det väsentliga också när det är bråttom.
• bred erfarenhet av olika områden inom kommunikation, både av strategisk planering och operativ förankring
• förmåga att bedöma situationen och fatta beslut även i utmanande situationer
• förmåga och inspiration att samarbeta och skapa nätverk.

Uppgiften förutsätter lämplig högskoleexamen och utmärkta kunskaper i finska. Kunskaper i engelska och svenska räknas som merit. Vi värdesätter också förtrogenhet med kyrkans verksamhet och förvaltningsstrukturer, församlingslivet och kommunikationsfältet.

Lönen bestäms enligt kravgrupp 701 (lön 4 337,34 euro/månad). Utöver detta betalas ett erfarenhetstillägg som baserar sig på den valda personens arbetserfarenhet. Arbetet inleds 1.3.2021 eller enligt överenskommelse. En prövotid på sex månader tillämpas. Innan befattningen tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Den som anställs förutsätts vara konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/rekrytering senast 10.2.2021 kl. 16.00. Frågor besvaras av tf. kommunikationsdirektor Eeva-Kaisa Heikura, företrädesvis per e-post, eeva-kaisa.heikura@evl.fi.