(Poistunut julkaisusta)

Kommunikationschef
Borgå kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.1.2020

Till Borgå kyrkliga samfällighet sökes en kommunikationschef. Ansökningstiden har nu förlängts till 29.2.2020 och de som tidigare sökt tjänsten beaktas i den nya rekryteringsomgången.

KOMMUNIKATIONSCHEF

Kommunikationschefen är samfällighetsförvaltningens specialist, utvecklare och koordinator av kommunikation. Att handha övergripande planering och utveckling av den interna och externa kommunikationen under gemensamma kyrkorådet enligt samfällighetens strategi, hör till kommunikationschefens uppgifter. Kommunikationschefen sköter för sin del samfällighetens image och utnyttjar olika kanaler för att se till att mål- och intressentgrupperna får information och kan stå i växelverkan. Kommunikationschefen samarbetar med dem som sköter informationsuppgifter i båda församlingarna.

Informatören sköter huvudsakligen följande uppgifter:
•bär huvudansvaret för samfällighetens kommunikation under gemensamma kyrkorådet som helhet och kommunikationsprojekt
•bär huvudansvaret för gemensam synlighet i media
•uppgör och uppdaterar kommunikationsplanen tillsammans med den kyrkliga samfällighetens ledning
•utarbetar anvisningar för kommunikation samt ger medarbetarna anvisningar och stöd vid kommunikationsuppdrag
•ger kommunikationsstöd till förtroendevalda
•ansvarar för framställning och redigering av innehållet i de publikationer som den kyrkliga samfälligheten finansierar och webbsidorna (hemsidorna, intra) och sköter den visuella utformningen tillsammans med samarbetsparterna
•söker information, bereder kommunikationsärenden för gemensamma kyrkorådet

Till behörighetskraven för tjänsten som kommunikationschef hör högre högskolexamen samt tillräcklig praktisk erfarenhet i kommunikationsbranschen. Vi förutsätter kännedom om kommunikationslagstiftning, kännedom om kyrkan och samhället samt goda färdigheter i kundbetjäning och samarbete. Borgå kyrkliga samfällighet är tvåspråkig, så goda muntliga och skriftliga färdigheter i att uttrycka sig, förhandla och uppträda på båda språken är en förutsättning för att uppgiften ska kunna skötas framgångsrikt.

Tjänsten lönesätts enligt kravgrupp 602, minimilön 3187,00 €/mån. Därtill betalas en årsbunden arbetserfarenhetsbaserad lönedel (0–15 %). Tjänsten besätts fr.o.m. 1.4.2020 eller enligt avtal.

Den som blir vald till tjänsten bör vara en konfirmerad medlem i en evangelisk-luthersk församling. Av den sökande krävs deltagande i ett eventuellt lämplighetstest. Vid besättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader och den som blir vald bör förete ett godtagbart läkarintyg över sin hälsa före mottagandet av tjänsten.

Ansökningarna med meritförteckningar och arbetsintyg ska lämnas senast 29.2.2020 kl. 15.00.
Tilläggsuppgifter om tjänsten ger förvaltningsdirektör Sari Mankinen, tfn 0400-156 257, sari.mankinen@evl.fi eller personalchef Karl-Johan Wickström tfn 040 684 4088, karl-johan.wickstrom@evl.fi.