Kommunikations- och kunddirektör
StaffPoint

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 4.1.2022
Finlands skogscentral har som uppgift att främja de skogsbaserade näringarna, verkställa skogslagstiftning och sköta uppgifter kring skoglig information. Skogscentralen har en budget på 48 miljoner euro och en personal på 570 personer.

För att stärka vår kommunikation och förbättra kundernas upplevelse av Skogscentralens tjänster söker vi för en fast anställning en

Kommunikations- och kunddirektör, som

• ansvarar för Skogscentralens interna och externa kommunikation tillsammans med kommunikationschefen och det tio personer starka kommunikationsteamet
• ansvarar för den övergripande utvecklingen och upprätthållandet av Skogscentralens kundadministrationsprocesser tillsammans med våra centrala tjänster
• ansvarar för informationstjänst-processen, det vill säga förädlingen och analysen av skogs-, natur- och kunddata enligt interna och externa kundbehov, samt för informationsprodukterna och informationstjänsterna tillsammans med informationstjänstchefen och ett nytt informationstjänstteam som grundas
• ansvarar för underhållet och utvecklingen av Skogscentralens verksamhetssystem
• är närmaste chef för kommunikationschefen, datatjänstchefen och experterna på kundrelationer

Vi förväntar oss att du
• har mångsidiga strategiska visioner och erfarenhet av att leda kommunikation och kundrelationer framgångsrikt
• behärskar de nyaste redskapen för utveckling av kommunikation och kundadministration
• kan nätverka brett och över organisationsgränserna
• är bra på att förhandla, kommunicera, växelverka och samarbeta
• arbetar målmedvetet och kundorienterat, har en positiv serviceattityd och en god organisationsförmåga
• har flytande finska, svenska och engelska. Andra språkkunskaper är meriterande
• har lämplig högskoleexamen

Kommunikations- och kunddirektören är med i ledningsgruppen och har Skogscentralens direktör som sin närmaste chef.

Stationeringsorten för kommunikations- och kunddirektören är Lahtis. Anställningen börjar 1.3.2022 eller enligt överenskommelse. Ansökan och löneanspråk ska vara inne senast 24.1.2022. Mer information om arbetet ger rekryteringspartner StaffPoint Executive, Pasi Honkalahti, pasi.honkalahti@staffpoint.fi, p. 040 844 7707
Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot