(Poistunut julkaisusta)

Kolme sosiaalityöntekijää
Jyväskylän kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.4.2018

Jyväskylän kaupungin lastensuojelun avohuollon yksikkö vastaa sosiaalityöstä ja virka-aikaisesta lastensuojelun päivystyksestä ja siellä toimii 2 lastensuojelun arviointi- ja selvitystyön työryhmää ja 7 alueellista asiakastyötä tekevää työryhmää. Sosiaaliasemallamme työskentelee 37 avohuollon sosiaalityöntekijää, 7 sosiaaliohjaajaa ja 3 johtavaa sosiaalityöntekijää. Nyt auki olevat virat sijoittuvat lastensuojelun aluetyöhön. Haemme kolmea

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

toistaiseksi voimassa oleviin virkoihin 1.6.2018 alkaen.

Avohuollon sosiaalityö on monipuolista ja antavaa sosiaalityötä. Pääset tekemään monipuolista ja vaihtelevaa lastensuojelun sosiaalityötä ja kehittämään omaa työtäsi. Olemme parhaillaan mukana valtakunnallisessa systeemisen sosiaalityön pilotissa, josta olemme jo saaneet hyviä kokemuksia. Käytössämme on laajat ja monipuoliset ison kaupungin avohuollon palvelut lapsille ja perheille.

Meillä pääset osaksi dynaamista ja ammattitaitoista työyhteisöä, jossa saat jatkuvan ja tiiviin tuen tiimiltäsi sekä mahdollisuuden oman työsi kehittämiseen mentoroinnin, koulutuksen ja työnohjauksen avulla.

Sosiaalityöntekijänä pääset tekemään asiantuntijatyötä, johon kuuluu työskentely lapsen ja hänen läheisten kanssa, lastensuojelutarpeen selvittäminen, avohuollon tukitoimien järjestäminen ja niistä päättäminen, lapsen kiireellinen sijoitus sekä huostaanoton ja sijoituksen valmistelu.

Arvostamme aiempaa kokemustasi lastensuojelun sosiaalityöntekijän työstä ja/tai muusta sosiaalityöstä. Tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa kykyä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn ja päätöksentekoon sekä tiimityöhön. Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Viroissa aloitus 1.6.2018 tai sopimuksen mukaan. Viroissa noudatetaan koeaikaa. Virkaan valittujen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Hakuaika virkoihin päättyy 25.4.2018 klo 14.

Lisätietoja:

Johtavat sosiaalityöntekijät Piritta Huttunen, p. 014 266 3469, Seija Kerkelä, p. 014 266 3614 sekä Saara Keränen, p. 014 266 3534 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@jkl.fi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.