(Poistunut julkaisusta)

Kokousavustajia (Liaison Officer) EU-kokousten yhteyshenkilöksi (80 paikkaa)
Valtioneuvoston kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.11.2018

Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana heinä–joulukuussa vuonna 2019. Puheenjohtajakauden aikana Helsingissä järjestetään epävirallisia ministeri- ja virkamieskokouksia. Kokousten järjestämiseksi kansliassa toimii EU-puheenjohtajuussihteeristö, joka vastaa kokousten käytännön järjestelyistä yhteistyössä ministeriöiden kanssa. Kokoukset pidetään Helsingissä, ja niitä järjestetään yhteensä noin seitsemän kappaletta kesä-syyskuussa 2019.

Valtioneuvoston kanslian hakee määräaikaiseen työsuhteeseen 80

Kokousavustajaa (Liaison Officer) EU-kokousten yhteyshenkilöiksi                            

Liaison Officer toimii nimetyn EU-jäsenmaan, EU:n toimielimen tai muun kokoukseen osallistuvan maan (kuten hakijamaat ja EFTA-maat) valtuuskunnan yhteyshenkilönä ministeri- ja korkean tason kokouksissa Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana. Liaison Officerin tehtävänä on avustaa valtuuskunnan jäseniä kokousten aikana käytännön järjestelyissä ja tilanteissa.

Liaison Officerin työskentely tapahtuu EU-puheenjohtajakaudelle suunnitellun kokouskalenterin mukaisesti. Työaika EU-kokouksessa määräytyy pääasiassa valtuuskuntien tarpeiden mukaan. Työaika voi siis vaihdella tehtäväkohtaisesti ja varsinaiset työajat tarkentuvat myöhemmin. Lisäksi tehtävään liittyvä palkallinen koulutus pidetään toukokuussa 2019.

Työskentelyviikot sijoittuvat erityisesti seuraaviin ajankohtiin:

  • Toukokuu: viikko 19 koulutus
  • Kesäkuu: viikko 23
  • Heinäkuu: viikot 27, 28 ja 29
  • Elokuu: viikko 35  
  • Syyskuu: viikot 37, 38 ja 39

Liaison Officerin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kansainvälistä kokemusta, kotimaisten kielten ja englannin kielen vankkaa suullista ja kirjallista osaamista sekä jonkun osallistujamaan tuntemusta ja kielitaitoa sekä erittäin hyviä vuorovaikutustaitoja, tilannetajua ja paineensietokykyä. EU- toimintaympäristön tuntemus sekä EU-maiden ja muiden osallistuvien maiden kielten taito laajemmin katsotaan hakijalle eduksi. Helsingin kaupungin ja kaupungissa liikkumisen tuntemus luetaan eduksi.

Tehtävä on työsopimussuhteinen ja tuntipalkkainen (15 e/tunti). Tehtävässä on koeaika. Työ edellyttää osittain myös lauantai-, sunnuntai-, ilta- ja yötyötä. Noin puolet valittavista henkilöistä työskentelee kaikissa ministerikokouksissa, osa henkilöistä kutsutaan tehtäviin kokoustarpeiden mukaisesti.

Lisätietoja tehtävistä saat hakuaikana rekrytoinnista vastaavilta henkilöitä puhelinnumerosta 0295161980.

Ensimmäisen kierroksen haastattelut toteutetaan videohaastatteluina.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.poliisi.fi/supo.

Lisätietoa valtioneuvoston kansliasta www.vnk.fi

Valtioneuvoston kanslialle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 13.12.2018 klo 16.15 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä lomaketta osoitteessa www.valtiolle.fi (ID numero 23-90-2018 ohjaa suoraan ilmoitukseen).

https://www.youtube.com/watch?v=ZYHjB1wdzjg