Kokkolan suomalaisen seurakunnan oppilaitospapin sijaisuus

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli