(Poistunut julkaisusta)

Kokkolan seurakunnan kappalaisen virka
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.12.2020

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana Kokkolan suomalaisen
seurakunnan kappalaisen virka.

Kappalaisen tehtäviin kuuluu monipuolisesti seurakuntapapin tehtäviä:
- jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset
- hartaudet eri-ikäisten seurakuntalaisten parissa
- osallistuminen seurakunnan kokoavaan toimintaan, kuten ryhmiin,
rippikouluun jne.
- sielunhoito
- osallistuminen viestintään

Virka sijoittuu yleiseen seurakuntatyöhön, ja tarkemmista vastuualueista
sovitaan seurakunnassa tehtävään valitun henkilön aloitettua.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 602. Kappalaisen virkaa hakevan
tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen
kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää
ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitulta edellytetään KL 6:33 §:n mukaisen
rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 §:n mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake)
esittämistä. Tehtävässä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 15.1.2021 klo 15. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille
osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta. Sähköisen
hakulomakkeen liitetiedostoksi on liitettävä tuomiokapitulista saatava
nimikirjaote.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Jouni Sirviö, p. 050 3147 250, kappalainen
Jukka Ridanpää, p. 050 3147 254 sekä pappisasessori Heikki Nissinen, p.
040 544 5132, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

Kokkolan suomalainen seurakunta kuuluu kuuden seurakunnan
muodostamaan Kokkolan seurakuntayhtymään. Seurakunnan jäsenmäärä on
24 000. Seurakunnassa jumalanpalveluselämää rakennetaan yhdessä
vapaaehtoisten kanssa. Tehtäväänsä sitoutunut työntekijäjoukko on avoin
uusille työntekijöille. Kokkola on ihmisen kokoinen merikaupunki, joka
tarjoaa mukavat harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet. Tervetuloa Keski-
Pohjanmaalle!