NoHo / Strindberg logo

Kokki, Ravintola Strindberg, Helsinki

NoHo / Strindberg