Kokki, Ravintola Fredde's, Helsinki, HOK-Elanto

HOK-Elanto