Kokki, Gastropub Stone's, Helsinki, HOK-Elanto

StaffPoint Oy