(Poistunut julkaisusta)

Kock
Vasa kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.8.2019

I arbetsuppgifterna ingår matlagning, kundservice och städning. Arbetet utförs också på helgerna. Bil behövs i arbetet.

Det huvudsakliga verksamhetsstället är personalmatsalen på Skolhusgaten i centrala Vasa, men vid behov även vid samfällighetens övriga fastigheter.

Vi värdesätter ett positivt arbetssätt samt förmågan att arbeta i föränderliga situationer. Vi värdesätter också god samarbets- och kommunikationsförmåga samt förmåga till självständigt arbete. Ett ivrigt och kunnigt team väntar på dig.

Till kock kan väljas en person som har en yrkesutbildning eller yrkesexamen eller motsvarande yrkeskunskap och arbetserfarenhet. Personen bör ha nöjaktiga muntliga kunskaper i finska och svenska, vilket ska visas med ett intyg i enlighet med språkförordningen 2003/481 eller förordningen om allmänna språkexamina.

Avlöning enligt kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal enligt kravgrupp 401.

Den som väljs ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett straffregisterutdrag enligt Kyrkolagen 6 kap 33 §.

Arbetsförhållandet inleds 14.10.2019 eller enligt överenskommelse.

Närmare uppgifter ger förman för köksväsendet, Tiina Ravimo, tfn 044 480 8430.

Länk till ansökningsblanketten: https://rekry.evl.fi/rekryse/#/joblist?unitId=1433.

Ansökningstiden går ut 31.8.2019 kl. 16.00.