(Poistunut julkaisusta)

Kliininen opettaja Akuutti
HUS

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.2.2020

HUS Akuutti on Helsingin yliopistollisen sairaalan tulosyksikkö, jossa vastaamme HYKS-sairaanhoitoalueen ensihoidosta, aikuisten päivystyksestä, sairaankuljetuksesta, Uudenmaan Päivystysavusta ja valtakunnallisesta myrkytystietokeskuksesta. HUS Akuutin päivystyslinja kattaa sekä päivystys- ja valvontaosastot että yhteispäivystykset Meilahden, Jorvin, Malmin ja Peijaksen sairaaloissa. HUS Akuutissa työskentelee yli 800 hoitotyön ammattilaista. Työ HUS Akuutissa on nopeatempoista, vaihtelevaa, haasteellista ja vastuullista.

Haemme HUS Akuuttiin nyt osaavaa ja kehittämisestä innostunutta hoitotyön kliinistä opettajaa!

Hoitotyön kliinisenä opettajana keskeisimpiin tehtäviisi kuuluvat opiskelijoiden ammatillisen osaamisen vahvistaminen, kliinisen opetuksen kehittäminen, henkilökunnan opetus- ja ohjausosaamisen lisääminen sekä kliinisten oppimisympäristöjen ja hoitotyön laadun varmistaminen. Toimit sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, ensihoitaja ja lähihoitajaopiskelijoiden harjoittelujaksojen koordinoijana. Lisäksi kliinisenä opettajana työskentelet tiiviissä yhteistyössä kliinisen asiantuntijan kanssa monipuolisissa opetus- ja ohjaustehtävissä, konsultointiapuna erityiskysymyksissä, akuuttihoitotyön kehittämistoimintaan liittyvissä tehtävissä sekä tutkimus- ja kehittämisprojektien koordinoijana.

Tehtävä edellyttää sinulta kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä taitoa työskennellä erilaisissa moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa (mm. HUS kliinisten opettajien ja asiantuntijoiden verkosto, opiskelijavastaavien verkosto, valtakunnalliset verkostot ja oppilaitosyhteistyö). Tehtävässä onnistuminen vaatii hyviä viestintä- ja digitaitoja. Toivomme, että olet tulevaisuuteen katsova ja sinulla on jo näyttöä tuloksellisesta kehittämistyöstä, ja haluat yhä kasvattaa omaa osaamistasi.

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on hyvä terveydenhuoltoalan ja sen koulutuksen tuntemus, monipuolinen työkokemus, erinomaiset yhteistyötaidot ja innostava työskentelyote. Eduksi katsomme pedagogiset opinnot sekä kokemuksen koulutus- ja koordinointitehtävistä. Arvostamme akuuttihoitotyön kokemusta ja päivystysalueen toimintakäytäntöjen tuntemusta.

Onko sinulla palo hyödyntää osaamistasi ja kehittää itseäsi akuuttihoitotyön parissa?

Tervetuloa tekemään parasta akuuttihoitotyötä kanssamme!

Aloitus 16.3 tai sopimuksen mukaan.

 

Hakukelpoisuus

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja lisäksi laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Kohteen aloituspäivämäärä: 16.3.2020 

Ensisijainen sijainti: Helsinki

Organisaatio: 1130 Akuutti tulosyksikön hallinto

Työsuhteen tyyppi: Vakinainen

Työpaikan tyyppi: Vakio

Aikataulu: Kokopäiväinen

Työvuoro: kokopäivätyö

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES

Yhteystiedot 

Johtava ylihoitaja Anitta Karioja, p. 040 588 4075

Ylihoitaja Kirsi Huttunen, p. 050 427 1621