(Poistunut julkaisusta)

Kliininen asiantuntija Akuutti
HUS

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.1.2020

HUS Akuutti on Helsingin yliopistollisen sairaalan tulosyksikkö, jossa vastaamme HYKS-sairaanhoitoalueen ensihoidosta, aikuisten päivystyksestä, sairaankuljetuksesta, Uudenmaan Päivystysavusta ja valtakunnallisesta myrkytystietokeskuksesta. HUS Akuutin päivystyslinja kattaa sekä päivystys- ja valvontaosastot että yhteispäivystykset Meilahden, Jorvin, Malmin ja Peijaksen sairaaloissa. HUS Akuutissa työskentelee yli 800 hoitotyön ammattilaista.

Haemme nyt HUS Akuuttiin aktiivista ja osaavaa kliinistä asiantuntijaa!

Hoitotyön kliinisenä asiantuntijana työsi sisältää akuuttihoitotyön kehittämistoimintaan liittyviä tehtäviä, opetusta, ohjaamista ja konsultointiapua erityiskysymyksissä. Kliinisenä asiantuntijana työsi painopistealueina ovat mm. hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen, hoitohenkilökunnan osaamisen kehittäminen sekä kouluttaminen. HUS Akuutin tutkimus- ja kehittämisprojekteissa roolisi on koordinoida ja tukea niiden onnistunutta läpivientiä.

Tehtävä edellyttää sinulta hoitotyön kliinisen osaamisen lisäksi koko päivystysalueen toimintakäytäntöjen tuntemusta.

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on monipuolinen työkokemus, kokemusta akuuttihoitotyöstä, erinomaiset yhteistyötaidot ja innostava työskentelyote.

Tehtävä edellyttää sinulta kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja taitoa työskennellä erilaisissa moniammatillisissa tiimeissä sekä verkostoissa. Tehtävässä onnistuminen vaatii myös hyviä viestintä- ja digitaitoja.

Toivomme, että olet tulevaisuuteen katsova ja sinulla on jo näyttöä tuloksellisesta kehittämistyöstä ja haluat yhä kasvattaa omaa osaamistasi.

Tervetuloa tekemään parasta akuuttihoitotyötä kanssamme!

 

Hakukelpoisuus

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja lisäksi laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.