(Poistunut julkaisusta)

Klienthandledare
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.10.2020

Tehtävän kuvaus

Vi söker en klienthandledare till ett vikariat inom närståendevården. Kom med i vårt svenskspråkiga team för klienthandledning och gerontologiskt socialt arbete! Vi har behov för vikarie i och med ibruktagandet av det nya klientdatasystemet Apotti, samt för sommarvikariatet.

Ditt arbete kommer att riktas på bedömning av servicebehovet hos klienter inom närståendevården samt psykosocialt stöd åt närståendevårdsfamiljerna. Din uppgift är att säkerställa att klienterna inom närståendevården får det stöd och de tjänster de behöver. I arbetsuppgiften ingår förutom klientarbete eventuellt överföring av uppgifter, från de gamla datasystemen ATJ och Pegasos till Apotti och arbetet förutsätter datateknisk kompetens.

Vi söker dig som gärna gör mångprofessionellt teamarbete och även har förmågan till självständigt klientarbete. Arbetet förutsätter goda dokumenteringsfärdigheter på både svenska och finska.

Vi förväntar oss en öppen och ivrig attityd, ansvarsfullhet, flexibilitet och motivation till att lära sig nytt. Vi har att erbjuda dig en god introduktion till arbetsuppgifterna. Du kommer att ha en klienthandledare inom närståendevården till stöd samt hela vårt mångprofessionella team med klienthandledare, socialarbetare, hemhjälpare inom stöd för närståendevård och ledande socialarbetaren för teamet.

Den flexibla arbetstiden och möjligheten till distansarbete ger dig bra förutsättningar att kombinera fritiden med arbetet. Helsingfors stad har att erbjuda dig en stor arbetsgivares personalförmåner som t.ex. bra skolningsmöjligheter, arbetsresesedlar och en förmånlig tjänstebostad, där du har möjlighet att bo under tiden du är anställd på Helsingfors stad.

Vi räknar som en merit:

-Erfarenhet av stöd för närståendevård, klienthandledningsarbete och/eller förtrogenhet med klientprocesser och kännedom om beredning av beslutsfattande.

-Kunskap gällande Apotti- ATJ- och Pegasos-klientdatasystemen och servicesedelsystemet.

Lönen för studerande definieras i enlighet med uppgiftens komplexitet.

Fyll i din ansökan i adressen helsinkirekry.fi

Behörighetsvillkor till tjänsten är examen inom social- och hälsovård (t.ex. socionom, geronom) enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8 §) eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovården (t.ex. sjukskötare, hälsovårdare) eller tidigare examen på institutnivå inom social-och hälsovården.

Vi tar även i beaktande sökande som studerar på branschen, samt ergoterapeuter och ergoterapistuderande.

Språkkunskapskrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.

Arbetsuppgiften förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.

Arbetsplatsintervjuerna påbörjas omgående och fortlöper under ansökningstiden. Vi ser fram emot din ansökan!

Sopimusala

AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Lisätietoja tehtävästä antaa

Mikaela Turpeinen mikaela.turpeinen@hel.fi 09-31044801