(Poistunut julkaisusta)

Klasslärare, Smedsby skola
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.11.2019

Beskrivning av jobbet: Klasslärare

Arbetsplats: Smedsby skola

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Behörighetskrav: Klasslärarexamen

Vi förutsätter: Samarbetsförmåga, positiv inställning till att jobba med komplärare och erfarenhet av framgångsrikt arbete med elever inom intensifierad stöd.

Vi värdesätter: Intresse för utveckling av skolkultur och nybörjarundervisning

Smedsby skola är en medelstor skola med sex enkla klasser. Den är belägen i närheten av Åboleden och Ring 2, söder om Grankulla. Smedsby skola omgärdas av skogs- och åkermark, som ger oss fina möjligheter till naturstudier och friluftsliv i skolans direkta närmiljö.