(Poistunut julkaisusta)

Klasslärare, Karamalmens skola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.3.2020

Beskrivning av jobbet: Karamalmens skola söker nu en klasslärare!

Skolans namn och adress: Karamalmens skola, Karaängsvägen 4, 02610 Esbo.

Arbetstid enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2020.

Behörighetskrav: Klasslärarexamen.

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

En lärare som undervisar i den grundläggande utbildningen skall ha utmärkt förmåga att använda skolans undervisningsspråk i tal och skrift.

Vi förutsätter goda kunskaper i att arbeta med elever i olika skeden av utvecklingen. Specialpedagogiska studier räknas som en merit.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Vi värdesätter att den anställda har en bra förmåga att arbeta i olika grupper och nätverk.

Karamalmens skola ligger intill det vackra ekskogsområdet i byn Konungsböle och Karaängen. Skolan hette tidigare Kilo-Gröndal folkskola. Då grundskolan infördes fick skolan namnet Karamalmens skola. Skolan började sin verksamhet år 1954. Skolan renoverades åren 2010-2011.

Skolans övergripande målsättning är att ge eleverna goda baskunskaper och att öka deras självförtroende. En ständig dialog med föräldrarna är viktig. Vi strävar efter att eleverna och familjerna känner att vår skola är en trygg plats och en god sam

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.