Kiteen seurakunnan kirkkoherra
Hiippakunnat, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.3.2020

KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI
on julistanut haettavaksi Kiteen seurakunnan kirkkoherran viran. Virka tulee avoimeksi 1.10.2020 lukien.
Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Kiteen seurakunnan kirkkovaltuusto.
Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake), josta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen.
Kirkkoherran kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi

Kiteen seurakunta kirkkovaltuusto on ilmoittanut, että Kiteen seurakunnan kirkkoherran viran erityisiä tarpeita ovat:
- tahto toimia hengellisenä johtajana koko seurakunnan parhaaksi,
- kyvykkyyttä uudistaa ja kehittää Kiteen emäseurakuntaa ja kappeliseurakuntien toimintaa ja
- monipuolinen hallinnon, talouden ja henkilöstöjohtamisen asiantuntemus.
Hakuaika päättyy 14.4.2020 klo 15.00.

Haastattelu järjestetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa 14.5.2020. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan tarkempi ajankohta. Osa hakijoista voidaan lähettää soveltuvuusarviointiin.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Verkkolomakkeella nimikirjanote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Kuopion

hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.
Lisätietoja virasta antavat kirkkoherra Ilmo Kurkola: puh. 040 7391 923 tai ilmo.kurkola(at)evl.fi

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa tuomiokapitulin notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604 tai janne.h.bovellan(at)evl.fi.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot