(Poistunut julkaisusta)

Kisatiimin päällikkö
Suomen Olympiakomitea / co MPS

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.2.2018

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa Olympiakomitea rakentaa liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.

Olympiakomiteaan kuuluva Huippu-urheiluyksikkö johtaa ja koordinoi suomalaisen huippu-urheiluverkoston toimintaa ja vastaa yhdessä lajiliittojen ja huippu-urheiluverkoston kanssa toimintatapojen kehittämisestä, pitkän aikavälin huippu-urheilumenestyksestä sekä talous- ja osaamisresurssien ohjaamisesta verkoston käyttöön. Huippu-urheiluyksikkö valmistelee ja johtaa suomalaisjoukkueita olympialaisissa, paralympialaisissa, Euroopan kisoissa, nuorten olympialaisissa, nuorten olympiafestivaaleilla sekä universiadeissa.

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön toiminta jakaantuu Huippuvaiheen ohjelmaan, Urheiluakatemiaohjelmaan sekä kisatiimiin.

Haemme Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikölle vakituiseen työsuhteeseen

Kisatiimin päällikköä

Kisatiimin päällikkö vastaa kisavalmisteluista ja kisoihin valmistautumisprojektien johtamisesta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä muiden kansallisten olympiakomiteoiden kisoista vastaavien kanssa. Kisatiimin päällikkö toimii tyypillisesti joukkueiden johtotehtävissä Olympiakomitean vastuulla olevissa kisoissa, joita ovat olympialaiset, Euroopan kisat, nuorten olympialaiset, nuorten olympiafestivaalit ja universiadit. Kisatiimin päällikkö osallistuu kisajoukkueiden valintojen valmisteluun. Kisatiimin päällikkö luo toiminnallaan edellytykset suomalaisten kisamenestykselle.

Kisatiimin päällikön vastuulla on kisatiimin asiantuntijoiden operatiivinen johtaminen. Päällikön tehtävänä on johtaa tiimiään hyvän johtajuuden ja hallinnon periaatteiden mukaisesti mahdollistaen työntekijöiden asiantuntijuuden, henkilökohtaisen potentiaalin ja motivaation esilletulo. Päällikkö vastaa kisaprojektien budjettien laatimisesta ja seurannasta sekä varainhankinnan edistämisestä tiiviissä yhteistyössä Olympiakomitean varainhankintayksikön kanssa. Kisaprojektien taloudesta huolehtiminen ja taloudellisten resurssien allokaatio sekä tavoitteellinen ja systemaattinen johtajuus korostuvat päällikön työssä. Kisatiimin päällikkö raportoi Huippu-urheiluyksikön johtajalle.

Kisatiimin päällikön työ sisältää runsaasti sidosryhmäyhteistyötä, vaikuttamista ja verkostoitumista, minkä vuoksi esiintymisvalmiudet ja kyky selkeään, innostavaan ja johdonmukaiseen viestintään ovat välttämättömiä menestymisen kriteerejä. Johtaakseen omaa tiimiänsä, sidosryhmiä sekä verkostoja, on johtajalla oltava vahvat valmiudet jämäkkään asioiden läpivientiin sekä innostavaan ja mukaansa tempaavaan otteeseen. Haemme tehtävään henkilöä, jolla on vahvaa kokemusta projektijohtamisesta ja esimiestyöstä sekä tiukoissa talousraameissa työskentelystä. Huippu-urheiluun liittyvä kokemus ja osaaminen on tehtävässä menestymisen kannalta merkittävä etu.

Tehtävä tarjoaa näköalapaikan suomalaiseen huippu-urheiluun. Se antaa mahdollisuuksia vaikuttamiseen niin kansallisella, kansainvälisellä kuin henkilökohtaisella tasolla. Olympia-brändin parissa työskentely antaa mahdollisuuksia antoisiin ja vaikuttaviin sidosryhmätyöskentelyn muotoihin. Tehtävässä toimit läheisesti suomalaisten huippu-urheilijoiden ja heidän valmentajiensa kanssa ja vaikutat omalla työlläsi heidän kisamenestykseensä.

Lisätietoja tehtävästä antavat MPS-Yhtiöiden puolesta Marcus Herold puh. 0400 666 663 sekä Elina Koskela puh. 040 192 6466. Täytä hakemuslomake palkkatoiveineen ja liitä mukaan hakemuksesi ja CV:si osoitteessa uratori.mps.fi 21.3.2018 mennessä.