(Poistunut julkaisusta)

Kirkon lähetystyön keskuksen johtajan viransijaisuus
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.2.2020

Kirkkohallitus hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Toimipaikkamme sijaitsee Etelärannassa Helsingissä.

Kirkkohallituksessa on haettavana Kirkon lähetystyön keskuksen johtajan viransijaisuus
Haemme Kirkon lähetystyön keskukseen johtajan viransijaista ajalle 1.5.2020–30.9.2022.

Kirkon lähetystyön keskuksen tehtävänä on kehittää kirkon ja seurakuntien lähetystyötä, edistää lähetysjärjestöjen yhteistä toimintaa ja huolehtia kirkon lähetystyön yhteisestä kasvatus-, koulutus- ja tiedotustoiminnasta sekä osallistua uskontojen väliseen keskusteluun.

Johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää Kirkon lähetystyön keskusta ja sen toimintaa; ohjata kirkon kokonaisvaltaisen lähetystehtävän toteutumista seurakuntien, hiippakuntien, kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toiminnassa kirkon lähetyksen peruslinjauksen mukaisesti; osallistua toimialaan kuuluvien kansainvälisten järjestöjen toimintaan; toimia asiantuntijana sidosryhmille ja medialle sekä toimia Kirkkomme Lähetys -lehden päätoimittajana.

Kelpoisuusehtona virkaan on kelpoisuus papin virkaan sekä hyvä perehtyneisyys toimialaansa ja kirkkojen väliseen yhteistyöhön. Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Hakijan eduksi luetaan kokemus lähetystyöstä, hyvä perehtyneisyys seurakuntatyöhön ja lähetysteologiaan, hyvät johtamis-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot sekä monipuolinen kielitaito. Englanninkielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ovat välttämättömiä tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

Palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 702 mukaan (peruspalkka 5001,54 €/kk), minkä lisäksi maksetaan kokemuslisää, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Tehtävässä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen, kimmo.kaariainen@evl.fi tai puhelimitse 040 5221464 (24.2. klo 10–12 ja 27.2. klo 12–15).

Hakemukset pyydämme sähköisen rekrytointipalvelumme kautta evl.fi/tyopaikat
3.3.2020 klo 16 mennessä. Haastattelut pidetään 5.3. ja 6.3.