(Poistunut julkaisusta)

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan III kappalainen
Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.9.2018

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi
Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan III kappalaisen viran

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Kappalaiselta vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viran vaativuusryhmäsijoitus on 602 (peruspalkka 3155,44 €, lisäksi mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa).

Hakemukseen liitetään nimikirjaote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikostaustaote. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika.

Hakuaika virkaan päättyy 18.10.2018 klo 15.00. Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa KirkkoHR-palvelussa.

Lisätietoja virasta antavat vs. kirkkoherra Hannu Suni, 050 302 8346, hannu.suni@evl.fi sekä notaari Pilvi Keravuori, 050 462 8616.

-Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan lausunto III kappalaisen viran tehtävistä ja erityisistä tarpeista-

Virassa korostuu monialaisuus ja joustavuus sekä valmius toimia laaja-alaisesti eri sektoreilla (kasvatus, palvelu, julistus). Valittavalla tulee olla laaja kokemus papin perustehtävistä eli jumalanpalveluselämästä, kirkollisista toimituksista, rippikoulusta ja sielunhoidosta. Virka edellyttää hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja.