(Poistunut julkaisusta)

Kirkkoneuvos
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.3.2019

Kirkkohallituksessa on haettavana Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajana toimivan

KIRKKONEUVOKSEN VIRKA

1.7.2019 lukien tai sopimuksen mukaan.

Toiminnallinen osasto hoitaa kirkon yhteistä toimintaa kehittämällä ja tukemalla seurakuntien työtä ja vaikuttamalla päätöksentekoon yhteiskunnassa. Toiminnallinen osasto edistää yhteistyötä kirkon eri toimijoiden välillä ja muissa verkostoissa. Kirkkoneuvoksen tehtävänä on johtaa ja kehittää toiminnallisen osaston toimintaa, vastata osaston työn kokonaisuudesta, toimia osaston henkilöstön esimiehenä sekä osallistua Kirkkohallituksen yhteisiin tehtäviin. Kirkkohallituksessa on alkamassa uudistus, jonka yhteydessä myös Toiminnallisen osaston työtä ja organisaatiota järjestellään uudelleen. Johtaja vastaa osaston uudistamisesta.

Kelpoisuusehtona virkaan vaaditaan kelpoisuus vakinaisen papin virkaan, hyvä perehtyneisyys kirkon ja seurakuntien toimintaan sekä sellainen hallinnollinen kokemus ja taito, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Lisäksi vaaditaan suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kansainvälisissä verkostoissa toimiminen edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa, myös muu kielitaito edistää tehtävän hoitamista. Odotamme hakijalta käytännön kokemusta muutoksen johtamisesta, kokonaisnäkemystä kirkon ja sen seurakuntien toiminnan tulevaisuudesta, laaja-alaista verkostoitumista, hankeosaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä osallistavaa työotetta.

Viran palkkaus on 8218,97 euroa.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme sähköisen rekrytointipalvelun kautta, os. sakasti.fi/tyopaikat. Hakemusten on oltava perillä viimeistään 17.4.2019 kello 15.00. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virkaan sisältyy kuuden kuukauden koeaika. Viran täyttöön liittyvät haastattelut järjestetään tiistaina 23.4.2019.

Tiedusteluihin vastaa kansliapäällikkö Pekka Huokuna p. 050 342 7686 seuraavina soittoaikoina: 3.4.2019 kello 15-17, 8.4.2019 kello 13-15 ja 15.4.2019 kello 13-15.