(Poistunut julkaisusta)

Kirkkoneuvoksen virka
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.9.2020

Kirkkohallituksessa on haettavana talousosaston johtajana toimivan

KIRKKONEUVOKSEN VIRKA

1.2.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.

Talousosaston johtaja toimii sekä kirkon keskusrahaston että kirkon eläkerahaston johtajana. Kirkon keskusrahasto on seurakuntien yhteinen rahasto, josta rahoitetaan Kirkkohallituksen, hiippakuntien ja Kirkon palvelukeskuksen toiminta. Kirkon eläkerahasto on kirkon työntekijöiden eläkelaitos. Eläkelain täytäntöönpano hoidetaan Kevassa, kirkon eläkerahaston vastuulla on kirkon eläketurvan rahoitus.

Talousosaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen tehtävänä on johtaa ja kehittää osaston toimintaa sekä toimia osaston henkilöstön esimiehenä. Hän vastaa muun muassa keskusrahaston ja eläkerahaston toiminnan rahoittamisesta, taloussuunnittelusta, omaisuuden hoidosta ja kiinteistötoimesta sekä eläkerahaston sijoitustoiminnasta.

Kelpoisuusehtona virkaan vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran toimialaan. Lisäksi vaaditaan suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Edellytämme hakijalta eläkealan tuntemusta sekä talousjohdon vankkaa kokemusta ja näyttöä talousjohtamisen menestyksellisestä hoitamisesta. Arvostamme kirkon hallinnon ja toiminnan tuntemusta, digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien ymmärrystä, strategista osaamista sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Viranhoidossa tarvitaan hyvää paineensietokykyä.

Viran palkkaus on 8218,97 euroa. Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu kirkon jäsen.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme sähköisen rekrytointipalvelun kautta, os.evl.fi/tyopaikat. Hakemusten on oltava perillä viimeistään 25.9.2020 kello 15.00. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virkaan sisältyy kuuden kuukauden koeaika. Viran täyttöön liittyvät haastattelut järjestetään viikoilla 41 ja 42.

Tiedusteluihin vastaa kansliapäällikkö Pekka Huokuna p. 050 342 7686 seuraavina soittoaikoina: 22.9. kello 15-16.30 ja 23.9. kello 12.30-14.00.