(Poistunut julkaisusta)

Kirkkoherran virka
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.10.2018

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Tornion seurakunnan kirkkoherran viran.

Tornion seurakunnan kirkkovaltuusto on määrittänyt kirkkoherran viran erityisiksi tarpeiksi seuraavat asiat:
- henkilöstöhallinnollinen taito ja kokemus
- kyky hallita kokonaisuuksia ja toimia muutostilanteiden johtajana
- yhteistyökyky
- tasapuolinen ja kuunteleva hengellinen johtajuus ja taito toimia
suunnannäyttäjänä
- hyvät vuorovaikutustaidot
- ekumeeninen suuntautuneisuus
- rajayhteistyön tuntemus
- viestinnälliset taidot
- hallinnollinen taito ja kokemus

Kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakuaika päättyy 20.11.2018 klo 15. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta. Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä lääkärintodistus (T-lomake). Varsinainen hakemus kirjoitetaan sähköisessä hakulomakkeessa kenttään Vapaamuotoinen hakemus. Nimikirjaote liitetään kohtaan Ansioluettelo ja lääkärintodistus kohtaan Liitetiedosto.

Lisätietoja antavat kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Kasala, p. 040 0616 968, riitta.kasala@pp.inet.fi sekä pappisasessori Kari Tiirola, p. 044
7698 233, kari.tiirola@evl.fi.