(Poistunut julkaisusta)

Kirkkoherran virka, Suomussalmen seurakunta
Kuopion hiippakunta, Kajaanin rovastikunta, Suomussalmen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.1.2018

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Suomussalmen seurakunnan kirkkoherran viran. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuusto. Virka täytetään 1.8.2018 alkaen.
Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Virkaan valitun tulee esittää rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.
Kirkkoherran tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Näiden lisäksi Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuusto (7.12.2017 § 35) on todennut kirkkoherran viran erityisistä tarpeista seuraavaa:
• monipuolisia johtamistaitoja hengellisenä ja muutosjohtajana
• vahvaa henkilöstö- ja talousjohtamista
• vapaaehtoistoiminnan kehittämistaitoja
• monipuolisia viestintä- ja sidosryhmätaitoja
• hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
Hakuaika päättyy 15.2.2018 klo 15.
Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Nimikirjan liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Ansioluettelo ja lääkärintodistus kohtaan Liitetiedosto. Toissijaisesti hakemukset liitteineen voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.
Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Risto Kormilainen: puh. 050-4011167 tai sähköposti risto.kormilainen@evl.fi.
Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Marja-Sisko Aalto: puh. 044 7050 604, sähköposti marja-sisko.aalto@evl.fi.