(Poistunut julkaisusta)

Kirkkoherran virka, Rautalammin seurakunta
Kuopion hiippakunta, Rautalammin rovastikunta, Rautalammin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.1.2018

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Rautalammin seurakunnan kirkkoherran viran. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuusto. Virka täytetään 1.1.2019 alkaen.
Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Virkaan valitun on ennen virkamääräyksen saamista toimitettava rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote.
Kirkkoherran tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Näiden lisäksi Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuusto (24.10.2017 § 9) on todennut kirkkoherran viran erityisinä tarpeina olevan monipuolinen hallinnon, talouden ja johtamisen asiantuntemus sekä yhteistyökyky.
Hakuaika päättyy 15.2.2018 klo 15.
Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Toissijaisesti hakemukset liitteineen voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.
Nimikirjan liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Ansioluettelo ja lääkärintodistus kohtaan Liitetiedosto.
Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Pekka Tuovinen: puh. 0400 856 263, sähköposti pekka.tuovinen@evl.fi.
Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Marja-Sisko Aalto: puh. 044 7050 604, sähköposti marja-sisko.aalto@evl.fi.